Almen sergent Hæren 1

Bjærgningsmand til bjærgningssektionen ved Jydske Dragonregiments Panserbataljon


Bjærgningsmand til bjærgningssektionen ved Jydske Dragonregiments Panserbataljon

Kan du lide at arbejde med store maskiner, masser af hestekræfter og har du skruet hænderne rigtig på? Så er det dig vi mangler i Panserbataljonens bjærgningssektion.
Om os
Bjærgningssektionen (BJSEK) hører i øjeblikket til ved Panserbataljonen (PNBTN), men skal som konsekvens af det nuværende forsvarsforlig indgå i den stabseskadron der forventes oprettet igen i 2023.

BJSEK har til opgave at yde bjærgningsstøtte med de tre pansrede bjærgningsvogne, WISENT, til PNBTN under alle typer af operationer samt støtte kampvognseskadronernes uddannelse, skarpskydning og øvelsesaktivitet.

Bjærgningssektionen er en flok erfarne soldater, med mange år og missioner bag sig for de flestes vedkommende. Vi har en god blanding af seriøsitet og humor i det daglige, og går til alle opgaver med et mål om at levere den bedst mulige opgaveløsning.

I 2020 vil Panserbataljonen modtage nye, opgraderede kampvogne af typen Leopard 2A7, som bliver sektionens primære kunder og indenfor de næste 5 år vores nuværende bjærgningsvogn også skulle udskiftes med en ny model, med flere kræfter og mere kapacitet. I øjeblikket råder sektionen over tre pansrede bjærgningsvogne af typen WISENT.
Om stillingen
Som bjærgningshjælper er dine opgaver, blandt andet, at løse reelle bjærgningsopgaver, både i felten og på garnisonen, fungere som skytte på OHW samt gennemføre eftersyn og brugervedligeholdelse på køretøjet.

Da bjærgningssektionen er enhed, der ofte er indsat mange forskellige steder på en gang, vil du blive uddannet til alle funktioner på den pansrede bjærgningsvogn på bælter (WISENT) så der er størst mulig fleksibilitet i sektionen.

Du deltager med BJSEK i både interne uddannelsesaktiviteter, blandt andet enhedsuddannelse og skydeperioder med kampvognseskadronerne samt i aktiviteter, hvor dele af sektionen lånes ud til støtte for andre enheder, blandt andet panseringeniører og pansret infanteri.

Panserbataljonen er en enhed, der ser stor værdi i at kompetenceudvikle sine soldater, så ud over de nævnte faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn.
Om dig
Du er KS, OKS eller OKS-1. Du har forrettet tjeneste ved en kampunderafdeling eller en anden bjærgningsenhed. Du bør som udgangspunkt have en udsendelse bag dig, eller have gjort tjeneste i en enhed, der opstiller til en udsendelse, eksempelvis RKG. Optimalt set har du været kører på kampvogn eller et andet pansret bæltekøretøj. Dette er dog ikke et ubetinget krav men vil dog veje tungt i udvælgelsen af ansøgere. Det er en fordel hvis du er uddannet på WISENT pansret bjærgningsvogn og STAVS/OHW.

Du skal have B- og C-kørekort samt meget gerne C+E. Det er en fordel hvis du er i besiddelse af krancertifikat D og E. Sidstnævnte er ikke et must. Vi uddanner dig på det du måtte mangle på denne front.

Du skal kunne glide ind i team af meget erfarne OKS-1, der har mellem 5 og 15 års erfaring i sektionen. Du er velbedømt i FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen for Panserbataljonen, kaptajn Anders Buch på tlf. 72 82 32 01 eller via mail.: JDR-1B-STCH@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent, Camilla Lindholm Johnsen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail:
FPS-BA-BS250@mil.dk.

Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2019 og tiltrædelsestidspunkt vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Ansøgningsfristen er onsdag den 31. juli 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 32/33.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregi-mentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

14.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent