Surveillance Operator NATO AWACS (genopslag)


Surveillance Operator NATO AWACS (genopslag)

Er du interesseret i en udfordrende operativ stilling i et spændende internationalt miljø? Vi søger en selvstændig og ambitiøs befalingsmand som har lyst til at udvikle såvel sine faglige som personlige kompetencer, som besætningsmedlem ved NATO AWACS.
Om os
NATO E-3A Component Geilenkirchen (NAEW&C Force), Tyskland, er NATO’s multinationale Full Spectrum Air Battle Management enhed, beliggende 70 km sydvest for Düsseldorf Tyskland, tæt på den hollandske grænse.
Enheden er på højt beredskab, har hele verden som indsatsområde og deltager med kort varsel i NATO sanktionerede operationer. Det høje operative niveau vedligeholdes ved fast deltagelse i alle flag- og tilsvarende øvelser.
Det danske kontingent består af i alt 17 danske militære medarbejdere tilknyttet NATO, såvel flyvende som ikke flyvende, samt 1 militær og 3 civile danske administrative assistenter ved det danske Nationale Støtte Element.
NAEW&C Force i Geilenkirchen er et unikt tjenestested qua placering, sammensætning og størrelse, hvorfor der lægges stor vægt på, at du og din familie bliver en aktiv del af det danske kontingent.
Om stillingen
Du vil som Surveillance Operator (SO) indgå som en del af de flyvende besætningmedlemmer på E-3A flyet. Du vil som operatør indgå i et Surveillance Team, bestående af en Surveillance Controller og 3 Surveillance Operators. Surveillance Teamet har til opgave at opbygge et Recognized Air Picture herunder etablere og opretholde Links til enheder og platforme i operationsområdet.

Tempoet i teamet er altid højt og arbejdsopgaverne vil være dynamiske og udfordrende.
Som SO vil dine arbejdsopgaver være varierende og bl.a. omfatte:
- Deltagelse i missionsplanlægning herunder udfærdigelse af kort og linkplanlægning.
- Opbygning og vedligeholdelse af luft- og overflade billede med registrering af spor og
identifikation/rapportering af luft og overfladetrafik i et givent ansvarsområde.
- Administrering af link-systemer, herunder opsætning, fejlfinding og koordinering med bl.a. jordstationer, skibe og andre fly.
- Optimering radar og IFF sensorer efter behov.
- Kommunikation med eksterne enheder via chat, samt formidling af information til Flight-Deck vedrørende relevant flytrafik.

Når du har opnået et tilstrækkeligt fagligt niveau som SO, kan du udvælges til Instructor og Evaluator, med henblik på at træne og uddanne andre operatører.

Som Combat-Ready SO vil du i rutinemæssigt deployere i forbindelse med deltagelse i missioner, øvelser og anden træning både inden- og uden for NATO grænser.

Hvis du forstår at manøvrere i det internationale miljø, er der udpræget frihed under ansvar med stor mulighed for egen udvikling ved at søge udfordringer i såvel operativ som organisatorisk henseende.
Om dig
Vi forventer at du har solid erfaring med produktionen af et Recognized Air Picture samt grundlæggende kendskab til Taktiske Data Link og radarteori.

Udover at kunne varetage den operative funktion som SO lægges der vægt på dine evner til at holde mange bolde i luften, i et til tider travlt arbejdsmiljø. Herudover forventes det, at du er en person der let kan samarbejde og kommunikere på engelsk og på tværs af kulturer, og i den forbindelse udvise passende situationsfornemmelse under fremmede forhold.
Vi forventer du kan udvise en høj grad af selvstændighed og fleksibilitet i forhold til både
arbejdsopgaver og -tider.

Vi ser gerne at du har erfaring fra INTOPS, NATO og eller anden tjeneste, hvor du har haft en stor international berøringsflade.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en befalingsmandsstilling på overenskomstmæssige vilkår, som kan besættes af både M212-, M221- og M231-personel. Stillingens funktionsniveau og indhold tilpasses den enkelte ansøger, som besidder de rette kompetencer. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, det vil sige du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter. Du modtager desuden et skattefrit udetillæg og en evt. medfølgende ægtefælle har mulighed for at få 50.000 kr. årligt i ægtefællepension. Derudover er det muligt at forhandle personlige tillæg. Eventuelle børn vil blive tilknyttet det tyske skole- og børnehave system.
Du kan læsse mere om vilkårene for udstationering på HR-portalen.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 og besættes som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du skal kunne godkendes flyvemedicinsk og til trykkammer. Du skal ligeledes kunne leve op til kravene i Forsvarets systematiseret helbredsundersøgelse således, at du om nødvendigt kan blive deployeret i internationale operationer.
Derudover skal du kunne gennemføre de nødvendige SERE uddannelser.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Derudover skal ansøgere kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SNO OL Knud K. Holmsgaard på telefon +45 6070 8111. Du kan også kontakte den lokale CS repræsentant OS Jesper Jadesø på +45 2324 2503 hvis du vil vide mere om livet som udstationeret.
Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent Heino Hansen på telefon +45 72 81 91 31.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag den 20. juni 2019 og samtaler forventes gennemført i uge 26/27, forventeligt i Karup, evt. via VTC/SKYPE.
Ansøgningen sendes elektronisk via link i annoncen. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(DE) GEILENKIRCHEN

Lokation

Udlandet

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

20.06.2019

Indrykningsdato

13.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent