FMN

Sagsbehandler og uddannelsesbefalingsmand til Operations- og Uddannelsessektionen ved Det Bornholmske Hjemmeværn.


Sagsbehandler og uddannelsesbefalingsmand til Operations- og Uddannelsessektionen ved Det Bornholmske Hjemmeværn.


Har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team og bidrage til uddannelsen af de frivillige hjemmeværnsoldater? Så er du måske vores kommende uddannelsesbefalingsmand.
Om os
Det Bornholmske Hjemmeværn er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Øst, og er landets eneste værnsfælles distrikt. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hær- Marine og Flyverhjemmeværnet.

Distriktet består af en fast stab med 9 militære og civile medarbejdere samt fem underafdelinger i den frivillige struktur. Distriktsdomicilet er placeret på Almegårds kaserne på Bornholm.
Staben er under distriktschefen organiseret med en Operations- og Uddannelsessektion.

Vi er en alsidig og velfungerende arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen samt når komplekse og hastende opgaver skal løses.

Staben er kendetegnet ved et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for dem, og det kendetegner os i vores daglige virke. Omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Du skal indgå i et team hvor i er fire personer bestående af tre officerer og en stregbefalingsmand. Din primære opgave bliver at varetage uddannelsesrelaterede opgaver for distriktet og støtte til underafdelingerne. Du skal blandt andet tage dig af distriktets uddannelsesregistrering samt tilvejebringe de for chefen relevante styringsparametre.

Du er sagsbehandler på lovpligtig uddannelse samt ansvarlig for distriktets uddannelses- og kravdatabase. Du er også sagsbehandler på en række operative områder – ofte i en rådgivende og vejledende rolle.
En nær og umiddelbar kontakt til nøglepersonel i underafdelingerne er afgørende for succes. Dette indebærer jævnlige besøg på aftener og i weekender. Din rolle vil her være rådgivning, vejledning og coaching.

Du deltager efter behov i distriktsuddannelse, skydninger i skydeterræn, øvelser og indsættelser.

Du indgår ca. hver fjerde uge i distriktets vagthavendeordning.

Du er sagsbehandler og kontaktperson for en til to underafdelinger.

Har du derudover særlige ønsker til sagområder og opgaver, så tager vi hensyn til dette.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent og har erfaring som fører og uddanner fra Hæren eller Hærhjemmeværnet.
Det er ønskeligt, at du har kamptropsbaggrund med erfaring fra funktioner som NK/DEL, GF, FSBM eller KBM, og at du har kendskab til Hjemmeværnets organisation og funktionsvilkår. Det er ligeledes ønskeligt, at du har erfaring fra arbejde med frivillige soldater, alternativt frivillige organisationer, og har været udsendt i en international mission.

Det er ønskeligt, at du er uddannet som skydelærer og kan forestå enhedsskydninger på gruppe og delingsniveau. Det er endvidere ønskeligt, at du er uddannet kørerinstruktør.
Du skal kunne anvende Captia (KESDH) og DeMars og er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke.

Som sagsbehandler i Operations- og Uddannelsessektionen er din vigtigste opgave at levere støtte til de frivillige. Det er derfor vigtigt, at du har forståelse for de frivilliges arbejdsbetingelser og kan yde dem støtte i forhold hertil.

Som person er du fleksibel indstillet, resultatorienteret, systematisk, samarbejdsorienteret. Du kan have mange bolde i luften på en gang, samtidig med at du har overblikket og erfaringen til at sørge for de lander sikkert. Du er god til at prioritere din tid og opgaver samt tilsikre, at disse løses tilfredsstillende og rettidigt. Du er en igangsætter, der arbejder selvstændigt og trives med vide rammer.

Du er fleksibel med dine arbejdstider, idet der vil være en del aften- og weekendtjeneste i forbindelse med møder, øvelser og andre aktiviteter.

Viden inden for Hjemmeværnets bestemmelsesgrundlag og uddannelser er ikke et ubetinget krav, idet viden vil kunne erhverves ”On the Job.”

Du har en godkendt og registreret træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Almegaards Kaserne, Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSÆTTELSE
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Holger Fuglsang-Damgaard på telefon 23 30 55 94. eller CHOPU MJ Lars Lilholm på telefon 20 24 12 34.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HE-Konsulent Camilla Lindholm Johnsen via mail: FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er mandag den 27. juni 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse pr. 01. august 2019 ellers snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Det Bornholmske Hjemmeværn

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

27.06.2019

Indrykningsdato

13.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent