Hæren 06

Efterretningsbefalingsmand til Technical Intelligence Sektion (genopslag)


Efterretningsbefalingsmand til Technical Intelligence Sektion (genopslag)

Er du klar til at tage nye udfordringer op, og bringe dine militære kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste?

Vil du gerne være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte den skarpe efterretningsproduktion ved Intelligence Fusion Centre, som specialist på Technical Intelligence(modstanderens kapaciteter).

Så er stillingen som Efterretningsbefalingsmand ved Technical Intelligence Sektionen lige noget for dig.
Om os
2 Military Intelligence Bataljon styrkeproducerer efterretnings- og CIMIC/PSYOPS-kapaciteter samt værnepligtige og konstabler til hærens enheder. Desuden gennemfører bataljonen operationsstøtte til missionsområder samt udarbejder skarpe taktiske efterretninger og andre produkter til beslutningstagere.

Derudover gennemfører bataljonen Conduct after Capture uddannelser samt kontrollerer den militære sikkerhedstjeneste i hæren og i missionsområder.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og Samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.

Technical Intelligence sektionen er en singlesource sektion, som refererer til og hører under Intelligence Fusion Centre ved 2 Military Intelligence Bataljon.
Sektionen har to overordnede områder, med materielkending(modstanderens konventionelle kapaciteter) som det ene område, og technical intelligence(asymmetriske kapaciteter) som det andet område. Denne stilling er en del af technical intelligence.

Kontorfaciliteterne ved Efterretningsregimentet er moderne og indrettet i sikrede bygninger. Der rådes over klassificerede kommunikationsmidler.
Der kan i tjenesten være øvelses og uddannelsesaktivitet i ind- og udland, og der planlægges overordnet på afspadsering af merarbejde. I perioder kan der forekomme mange øvelser, kurser og seminarer, hvorfor der under garnisonsforhold er høj fleksibilitet i mødetid – og sted.

I perioder vil arbejdspresset være højt, mens der i andre perioder er gode muligheder for personlig videreuddannelse, hvilket der også gøres det bedste for at skabe rum til.
Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb. Sådan et forløb kan omfatte gennemgang af kurser, nationale såvel som internationale.

Om stillingen
Stillingens fulde betegnelse er: EBM (efterretningsbefalingsmand)

Af væsentlige opgaver kan nævnes:

- Specialist indenfor en række af modstanderens våben teknologier.
- Bidrager til udarbejdelse af produkter indenfor Technical Intelligence i Intel Fusion Centre.
- Bidrager til briefinger og orienteringer jævnfør anvisning og direktiv.
- Bidrager til operationsstøtte i forhold til udsendte enheder og hjemlige myndigheder.
- Bidrage til uddannelsesaktiviteter indenfor Technical Intelligence og Exploitation.
- Deltager efter direktiv fra chef 2 Military Intelligence Bataljon i aktionsgruppe særlig hændelse.
- Desuden kunne anvende Electronic Exploitation (ELEX), Document and Media Exploitation (DOMEX), Chemical Exploitation (CHEMEX) og Identity Intelligence (I2) indenfor exploitation efter direktiv fra chef Technical Intelligence, med henblik på at kunne levere validerede tekniske beviser efter relevant lovgivning.

Desuden støtte Tecnical Intelligence Operationer indenfor specialet - primært som manager.
- Støtte uddannelsesplanlægningen for Level 2 exploitation efter direktiv fra chef Technical Intelligence efter anvisning fra chef Intel Fusion Center.
- Kunne vedligeholde og opdatere hærens relevante databaser.

Bidrage til uddannelses- og øvelsesaktiviteter såvel internt som eksternt til hærens operative enheder.
Om dig
Du er seniorsergent og besidder veludviklede kommunikative evner, og behersker engelsk i skrift og tale. Du har gode analytiske anlæg, som du evner at bringe i spil i mødet med kamppladsens dynamik og uforudsigelighed.

Dine militære instinkter er intakte, og dine soldatermæssige færdigheder er gode. God taktisk forståelse samt interesse for emnet vil være en forudsætning.

Det er afgørende, at du er i stand til at sætte informationer i kontekst, sammenholde disse og uddrage konklusioner på denne baggrund. Initiativ og kreativitet er vigtige egenskaber at bringe i spil. Uagtet specialisering forudsættes stor grad af fleksibilitet, herunder kendskab til andres specialer.

Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til minimum HEMMELIGT og opretholde denne godkendelse under hele din ansættelse.

Ansøgeren forudsættes at beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode IT-færdigheder.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og tidligere har beskæftiget dig med efterretningstjeneste, men det er ikke et krav.

De vigtigste fokuskompetencer er: Kommunikation, Analytisk tænkning og Helhedsorientering.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og
organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale . I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for TECHINTSEK, kaptajn Christian Knudsborg på telefon 9133 4591 eller mail 00203738@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skla du gør eopmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 4. august 2019 og samtaler forventes afholdt fra uge 33/34.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Hærens Kamp- og Ildstøttecenter samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Hærens Efterretningscenter har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 2047 3206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

13.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent