Almen sergent Hæren 1

Sikkerhedsofficer (militær sikkerhed)


Sikkerhedsofficer (militær sikkerhed)

Er du seniorsergent? Er du stærk når det gælder relationer og resultater?
Om os
Garnisonsstøtteenheden ved Ingeniørregimentet støtter alle enheder, chefer og medarbejdere på Skive Kaserne.

Sektionen består af seks elementer, med i alt 38 medarbejdere, hvor ét element bl.a. fokuserer på militær sikkerhed ved Ingeniørregimentet og Skive Garnison.

Vi har en uformel omgangstone og lægger vægt på gensidig respekt, positive relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som sikkerhedsofficer har du overfor chefen for Ingeniørregimentet, der tillige er Garnisonskommandant på Skive kaserne, ansvar for koordination af den samlede militære sikkerhedstjeneste. I dagligdagen refererer du til chefen for Garnisonsstøtteenheden.

Enkeltopgaver er bl.a. rådgivning, uddannelse, kontrol, behandling og rapportering vedr. den militære sikkerhed, herunder også informationssikkerhed, bevogtningstjeneste, procedurer og alarmanlæg. Du støttes i dagligdagen af flere assisterende sikkerhedsofficerer ved garnisonen.

Du får en meget stor kontaktflade på Skive Kaserne og til eksterne militære enheder og civile organisationer.

Stillingen giver stor mulighed for faglig og personlig udvikling.
Om dig
Du er allerede seniorsergent, og det er en fordel, hvis du har bred erfaring fra flere niveauer og med flere områder.

Det er en fordel, hvis du har gennemført relevante sikkerhedsuddannelser (SIKOF, TASO, IT-SIKOF, SYSOF og KRYPTO), og hvis du har erfaring med emnerne.

Du er åben overfor yderligere kompetenceudvikling indenfor den militære sikkerhed og i ft. dit generelle virke indenfor planlægning.

Som person har du en grundlæggende positiv tilgang til andre mennesker og til opgaverne:
- Du kommunikerer klart og skaber og vedligeholder gode relationer til mennesker på alle niveauer.
- Du er stolt af din faglighed og kan planlægge ressourcebevidst, så du får opgaverne i mål til tiden.
- Du tager ansvar og viser initiativ i ft. opgaverne og er omsorgsfuld og loyal overfor dine kolleger.
- Du er kreativ og nytænkende i ft. opgaveløsningen, og er omstillingsparat og fleksibel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om de mulige stillinger, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Leif S. Jørgensen, tlf.: 72 82 50 51 / mobil: 22 94 45 43.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Du kan søge stillingen via linket senest den 4. juli 2019. Ansættelsessamtaler gennemføres løbende.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.07.2019

Indrykningsdato

13.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent