FMN

Militærrådgiver til ambassaden i Kiev, Ukraine


Militærrådgiver til ambassaden i Kiev, Ukraine

Operationsstaben søger en officer med pionerånd og lyst til at implementere Forsvarets stabiliseringsindsatser i Ukraine i rammen af Freds- og Stabiliseringsfonden. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du i tæt samarbejde med Forsvarskommandoens Operationsstab (J9) skal implementere og koordinere danske engagementer i Ukraine.
Samtidig vil du blive akkrediteret som forsvarsattaché og i den forbindelse varetage Forsvarsministeriets og Forsvarets relationer til Ukraine. Du vil blive placeret på den danske ambassade i Kiev og her få muligheden for et spændende og anderledes job med stor mulighed for personlig udvikling. Stillingen ønskes indledningsvist besat i to år med mulighed for forlængelse. Du vil have mulighed for at medbringe din familie.
Om os
Om Ukraine Programmet
Det interministerielle Freds- og Stabiliseringsprogram for Ukraine implementeres af flere danske myndigheder. For Forsvarets vedkommende er fokus, at støtte Ukraines mål om at reformere deres forsvar i overensstemmelse med NATO standarder herunder opbygning af deres militære kapaciteter. Det nuværende program blev igangsat i 2018 og løber frem til udgangen af 2021. Der er tale om et dynamisk program, der revideres i takt med udviklingen i Ukraine.
Om stillingen
Der er tale om en nyoprettet stilling. Du skal forvente, at den første del af udstationeringsperioden vil være præget af netværksdannelse, hvor mulige relevante danske engagementer og samarbejdspartnere i Ukraine identificeres.

Du skal i tæt samarbejde med J9 og Forsvarsministeriet implementere Forsvarsministeriets engagementer i stabiliseringsprogrammet.

En betydelig del af virket som militærrådgiver vil være koordination af danske stabiliseringsindsatser med ukrainske myndigheder og internationale partnere samt løbende rapportering i forbindelse med mødevirksomhed, forsvars- og sikkerhedspolitiske udviklingstendenser samt den regelmæssige programrapportering.

Du refererer i dit daglige virke til den danske ambassadør i Ukraine. Nationalt refererer du til Forsvarskommandoens Operationsstab (J9).
Om dig
Du er oberstløjtnant/kommandørkaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin ll for militære ledere (VUT-lI/L) eller Master i Militære Studier (MMS).
Du har erfaring fra stabsarbejde på niveau I eller niveau II, og du er særdeles god til at analysere, koordinere og kommunikere, ligesom det er en fordel, hvis du har erfaring fra international tjeneste.

Du er god til at etablere stærke professionelle relationer, som gavner såvel dit arbejde som det overordnede samarbejde. Du kan begå dig i et komplekst internationalt miljø og er god til at samarbejde med såvel militære som civile kollegaer med forskellige kulturelle baggrunde. Der stilles krav til initiativ og fleksibilitet samt tålmodighed, da du skal indgå i et omskifteligt miljø og selvstændigt kunne tage fat på nye opgaver.

Du er flydende på engelsk i såvel skrift som tale, og det vil være positivt såfremt du har kendskab til ukrainsk/russisk.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du evner at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og samarbejdspartnere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjeneste-mand i lønramme 37, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i henhold til cheflønsaftalen. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen varetages som en udstationering under udetillægsordningen af to års varighed med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse forventes at være 1. oktober 2019, idet dette kan blive ændret som følge af tiden for den diplomatiske anmeldelse. Du vil midlertidigt blive tillagt grad af Oberst/Kommandør.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til ”NATO SECRET” samt opretholde denne under hele det midlertidige ansættelsesforløb.

Derudover skal ansøgere gennemføre Conduct after Capture uddannelse (CAC B), og kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3. Desuden er stillingen omfattet af sundhedstriaden.

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte OL Jens Erik Hjort, chef J9, Operationsstaben på tlf.: +45 41902233 eller på mail: fko-o-chj9@fiin.dk. Har du spørgs-mål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Heino Hansen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9131

Ansøgningsfristen er onsdag den 26. juni 2019. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i højre side. Ansættelsessamtaler forventes gennemført på Kastellet i uge 27, evt. via VTC eller Skype.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

26.06.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent