Søværnet 04

Leder af ASPEN analyse


Leder af ASPEN analyse

Er du Sergent med speciale i kampinformation eller kommunikation i Søværnet, og har du mod på en fleksibel tjeneste dels i land men ligeledes ombord på Søværnets sejlende enheder, så har Elektronisk Krigsførelses Center (EKC) et tilbud som du ikke kan sige nej til.

Om os
EKC indgår i 2. Eskadre, der bl.a. er ansvarlig for indhentning, opdatering og programmering af ESM systemer ombord i Søværnets enheder samt den maritime helikopter MH-60R. EKC er desuden ansvarlig for at udvikle og vedligeholde Forsvarets nationale emitter database, samt at data holdes opdateret.

EKC består af et mindre antal specialister, hvor der lægges stor vægt på fleksibilitet samt professionalisme. EKC medarbejdere er alle bevidste, om ”at vi en del af noget større” – fordi det skal give mening.

EKC er geografisk placeret i det nordjyske nærmere betegnet på Flådestation Frederikshavn.

Om stillingen
Som leder af ASPEN afdelingen vil du få ansvaret indenfor området. Du vil få underlagt personel, hvor din vigtigste opgave er at planlægge og varetage deres arbejdsopgaver.

Afdelingen skal kontinuerligt udvikles, hvorfor det kan forventes, at der forekommer undervisning i fremtiden. Rejseaktivitet samt ikke mindst sejlads med Søværnets enheder skal forventes.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.


Om dig
Du vil indgå i et specielteam, hvor sans for kvalitetskontrol er i højsæde. Vi forventer, at du er fleksibel, kan arbejde selvstændigt samt trives i et arbejdsmiljø, som til tider kan være hektisk.

Er du erfaren MOKS alternativ MSPC i EKC, der samtidig udviser de rette holdninger og kompetencer, vil du kunne søge stillingen. Der udfærdiges efterfølgende en uddannelsesaftale mellem dig og tjenestestedet.


Kvalifikationer
Krav:
Du skal have været ansat i Forsvaret i min. 3 år.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til Cosmic Top Secret.
Du skal kunne begå dig i engelsk både på skrift og tale.
Du har erfaring fra sejlende tjeneste som operatør af ESM udstyr.
Du skal have gennemgået Søværnets uddannelse i KI/KU.

Ønskelige:
Du skal tidligere have gjort tjeneste på søværnets sejlende enheder.
Har gennemgået kurser i elektronisk krigsførelse.
Erfaring med IT.

Helbredskrav:
Du skal have en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal have en godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
Du skal have grundvaccination.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel/specialist med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Jens Madsen (NK EKC).

Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 28. juni 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 29.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

28.06.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent