Flyvevåbnet 3

Operations Support Wing på Flyvestation Karup søger en vagtholdsleder (VHL) til bevogtningen


Operations Support Wing på Flyvestation Karup søger en vagtholdsleder (VHL) til bevogtningen

Brænder du for at lede et lille, men dedikeret team af professionelle medarbejdere og kolleger? Så er det måske noget for dig at blive vagtholdsleder ved Base Protection Squadron.
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FlyvestationKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af 110 engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 4 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse (FBU), Bevogtningstjenesten (BEV), Operativt Trænings- og øvelseselement og Military Working Dog (MWD).

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt er præget af stor selvstændighed, fleksibilitet og højt humør.
Om stillingen
Du bliver en del af en velfungerende enhed, som har til opgave at støtte OSW indenfor bevogtning. Vi er en blanding af unge og ældre medarbejdere af begge køn, hvor du kommer til at indgå som vagtholdsleder, på et vagthold af rutinerede medarbejdere.

Bevogtningen har til opgave at udføre kontinuerlig bevogtning, i døgnets 24 timer, hvor vi udfører adgangskontrol ved indpassagerne og opholdskontrol på vagtholdslederens foranstaltning. Derudover agerer vi som indsatsstyrke og kører på alarmer og patruljerer kontinuerligt på Flyvestation Karup område.

Som VHL har du kommandoen over dit vagthold, både på dag- og nattevagter, samt i weekender og på helligdage. Vagtplanen er planlagt i god tid af ledelsen, så du også vil kunne planlægge din fritid. Herudover er der indlagt uddannelsesdage, hvor du sammen med dit vagthold, vil kunne vedligeholde dine og vagtholdets militære færdigheder, for at opretholde kvalifikationer indenfor bevogtning, skydning, førstehjælp og brandbekæmpelse.

Du vil få en arbejdsdag, hvor du fra din position i vagtcentralen, skal kunne:
Afgive en vagtinstruks til dit tiltrædende vagthold, monitere og behandle alarmer, monitere kamera, håndtere opkald på alarm- og vagttelefonen, koordinere eskorte af redningskøretøjer ved hændelse/ulykke og iværksætte opholdskontrol på Flyvestation Karup.

Vi tilbyder:
Du bliver en del af en enhed, der prioriterer en anerkendende tilgang til sine medarbejdere. En enhed, hvor vi stiller krav til hinanden og værdsætter konstruktiv feedback af og fra ældste, såvel som yngste medarbejder og kollega. Kun derved kan vi løbende forbedre os i, vores stræben efter at yde den bedste sikkerhed på Flyvestation Karup.

Vi tilbyder dig, en operativ hverdag, hvor du vil blive mødt med godt humør, hjælpsomme og initiativrige kollegaer, hvilket giver os et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor vi kan præstere og gå glade til og fra arbejde hver dag.

Vi tilbyder også en arbejdsplads, hvor du kommer i kontakt med de ansatte på Flyvestation Karup på forskellige niveauer, hvor du skal tage stilling til forskellige henvendelser.

Vi lægger også vægt på, at inkludere vores medarbejdere i beslutninger, angående vagttjeneste, for at bevare et godt arbejdsmiljø, som du kan spejle dig i og udføre din egen personlige ledelse efter.
Om dig
Vi ser gerne en sergent, der først og fremmest er en dygtig soldat, der er et godt forbillede, der kan gå forrest og sætte sig i respekt, i kraft af sin holdning og personlige fremtræden.

Du kan sige ja til Forsvarets grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed. Ligeledes forventer vi, at du handler loyalt, i forhold til enhedens samlede opgaveløsning og er i stand til at samarbejde.

Som sergent lægger vi vægt på, at du opfylder følgende kriterier:
- Du skal kunne godkendes til klassifikationsgrad ”hemmeligt” gennem hele ansættelsen.
- Du har erfaring som soldat og mellemleder, gerne med international erfaring.
- Du har gode samarbejdsevner og er kompromissøgende.
- Du er selvstændig og opsøgende i din opgaveløsning, samt er konstruktiv i din tilgang til udfordringer og feedback.
- Du søger aktivt at vedligeholde og udvikle dine faglige kvalifikationer og stiller disse til rådighed, for kollegaer, med henblik på at støtte dem i deres opgaveløsning og udvikling.
- Du i din tilgang til tjenesten er struktureret, punktlig og omstillingsparat, også når situationer ændrer sig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Derudover er der til stillingen tilknyttet et funktionstillæg.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

KONTAKT OG ANSØGNING:
I din ansøgning, anmoder om vi dig om, at redegøre for hvorfor vi skal vælge dig til en Jobsamtale, og hvorledes du som sergent og kollega ved vores enhed opfylder vores forventninger, samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte premierløjtnant Martin D. S. Madsen på +45 2785 4592 eller OSW-OBB-001@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 30. juni 2019.

Ansættelsessamtale forventes gennemført i uge 27.

Ansættelsesdato: 1. september 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.

Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

30.06.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent