Almen sergent Hæren 1

Kontorhjælper til 2. Mekaniserede infanterikompagni ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet - (genopslag)


Kontorhjælper til 2. Mekaniserede infanterikompagni ved 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet - (genopslag)

Er du skrap til DEMARS, eller ønsker du at arbejde i en dynamisk Kommandodeling ved en operativ enhed, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer? Så er det måske dig vi skal bruge i 2. Mekaniserede infanterikompagni.
Om os
2. Kompagni er i dag et mekaniseret infanterikompagni og består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne i hver deling. Mandskabsvognene er den nye Piranha 5.

Kompagniet har senest været udsendt i Estland som en del af NATOs operation enhanced Forward Presence (eFP). Kompagniet har således stor udsendelseserfaring og søger hele tiden at bygge videre på den faglige viden og erfaringerne fra de operative indsættelser. Kompagniet skal forventeligt udsendes til Afghanistan fra februar-august 2020, under Resolute Support.

Kompagniet består både af rutineret personel med flere missioner i bagagen og nyere tilgået personel. Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed, som man er stolt af at være en del af.
Om stillingen
Du skal virke som kører og vognkommandør til en pansrede mandskabsvogn i kommandosektionen. Det forventes at du af sammen med resten af besætningen står for den daglige vedligeholdelse og drift af køretøj samt tilhørende materiel og våben.

Du løser primært opgaver som kører/vognkommandør herunder signalmand for foresatte, på både deling, kompagni og bataljons net.

Du skal kunne understøtte de andre funktioner i kommandodelingen under den daglige administrative tjeneste bla. Som kontorhjælper, samt under feltforhold.
Om dig
Du er som minimum udnævnt overkonstabel, har gjort tilfredsstillende tjeneste og er uddannet kontorhjælper.

Du skal være udadvendt og imødekommende da der er en stor kontakt flade såvel indenfor kompagniet som udenfor kompagniet.

Du skal have følgende kvalifikationer:
• Være udnævnt overkonstabel, og have forrettet tilfredsstillende tjeneste.
• Have kørekort kategori B og C.
• Kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.

Det er ønskeligt, at du har følgende kvalifikationer:
• Har kursus i administrative forhold vedrørende puljekøretøjer.
• Er omskolet til andet pansrede bæltekøretøj, f.eks. infanteri kampkøretøj eller kampvogn.
• Er uddannet på TMG QCB/CB.
• Har taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.
• Har signaluddannelse II samt HF152 omskoling.
• Har relevant udsendelseserfaring.
• Har erfaring med DEMARS
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel eller overkonstabel af 1.grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef 2/I/GHR kaptajn N.C.B. Jensen på telefon: 2096 1414 eller mail: ghr-1b-200a@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 26. juni 2019 og ansættelsessamtaler afholdes løbende i ansøgningsperioden samt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

26.06.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent