Missionplanner

Sagsbehandler til ledelseselementet ved Arktisk Kommando


Sagsbehandler til ledelseselementet ved Arktisk Kommando

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som sagsbehandler i Ledelseselementet ved Arktisk Kommando i Nuuk. Arktisk Kommandos opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.
Om os
Ledelseselementet ved Arktisk Kommando består ud over dig af en chef, en sekretær, en kommunikationsrådgiver, en militærassistent til chefen for Arktisk Kommando samt to studentermedhjælpere. Ledelseselementet støtter med koordinationsvirksomhed for hele Arktisk Kommando, sagsstyring for kommandoen samt overordnet tværgående koordination med Forsvarskommandoens øvrige stabe og myndigheder. Derudover servicerer Ledelseselementet chefgruppen ved Arktisk Kommando og forestår besøgsvirksomhed.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Ledelseselementet vil du spille en væsentlig rolle i Ledelseselementets arbejde med at servicere chefgruppen ved Arktisk Kommando. Sektionens opgaver spænder bredt fra betjening af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, f.eks. koordinering af udarbejdelse af svar på udvalgsspørgsmål fra Folketinget, mv, deltagelse i fordelingen af opgaver i Ledelseselementet og til resten af kommandoens medarbejdere, og sparring med og vejledning af kolleger i Ledelseselementet og øvrige kolleger og chefer.


Desuden skal du varetage opgaver i relation til Forsvarsministeriets øvrige styrelser, danske, grønlandske og færøske myndigheder samt kommunerne og internationale samarbejdspartnere m.fl, deltagelse i Arktisk Kommandos krisestyringsorganisation, samt andre øvrige opgaver, herunder lovfortolkning, udarbejdelse af regler, kommunikation mv.

Opgaverne stiller krav til både dine skriftlige formidlingsevner, din sans for detaljen, din forståelse for det at arbejde med politiske og strategiske processer samt dine evner til at opbygge relationer på tværs af faglige og opgavemæssige skel.

Du skal kunne trives med at arbejde med korte deadlines og vil skulle agere bredt på tværs af kommandoen, ligesom du skal være klar til at tage ansvar – for stort som småt.

Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på aktiviteter og udviklingen i Arktis. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter!
Om dig
Det er en fordel. hvis du har erfaringer med Arktis eller Rigsfællesskabet. Det er en fordel, hvis du har nogle års erfaring fra et departement eller et ledelsessekretariat i en styrelse og her har oparbejdet forståelse for samspillet mellem en faglig styrelse og et departement, ligesom erfaring med sagsdokumentstyring også er en fordel.

Som person er du analytisk stærk og har gode skriftlige formidlingsevner. Du kan ”skære en sag til”, styre processen fra start til slut og har forståelse for vigtigheden af detaljerne.

Du er ambitiøs og målrettet, men er også god til at samarbejde med andre. Når det brænder på, har du et højt drive og en udpræget vilje til at levere.

Og ikke mindst er du en holdspiller med veludviklede samarbejdsevner, situationsfornemmelse og helhedsforståelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besætte efter gældende relevante overenskomst.

Du skal være klar til at være bosiddende i Grønalnd, her er arbejdstiden 40 timer om ugen.

Der vil ikke blive stillet tjenestebolig til rådighed.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ansøgningsfristen er den 14. juli2019. Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 29. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.
Stillingen ønskes besat den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Betina Præstin, e-mail FKO-A-CHLE@mil.dk, tlf. +299 36 40 05.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte Allan Hermansen partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på fps-ra-ma01@mil.dk eller på tlf. +299 491104.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Grønland er 4 timer (bagud).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR Konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder MAlene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.07.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent