Flyvevåbnet 3

Uddannelsessagsbehandler til F-35 samarbejde, Fighter Wing Skrydstrup, Logistics Group


Uddannelsessagsbehandler til F-35 samarbejde, Fighter Wing Skrydstrup, Logistics Group

Er du den nye F-35 medarbejder i samarbejdet om typeuddannelser mellem Norge, Holland og Danmark? Fighter Wing Skrydstrup (FW) søger en erfaren og handlekraftig mellemleder til dette. Så er du proaktiv og ansvarsbevidst i opgaveløsningen? Har du gode resultatskabende kompetencer og kan du gå forrest i et teknisk udfordrende miljø? Så er du måske den, der passer til stillingen.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste – ikke efternavn køn eller alder.

Teknisk Træning (TT) er underlagt chef Logistics Group på FW, der er materieldriftkoordinerende myndighed for F-16. Sektionen har således et tæt samarbejde med alle F-16 og F-35 interessenter både på og udenfor FW. TT står for grund- og vedligeholdende teknisk uddannelse på kampflyplatformen. Der er et godt kammeratskab i sektionen, hvor alle arbejder som et samlet team for den fælles mission.
Om stillingen
Danmark, Norge og Holland har indgået en aftale omkring uddannelse og træning, blandt andet med henblik på samarbejde vedr. typeuddannelser på F-35. Din opgave er at være del af den danske repræsentation i dette samarbejde, specielt med henblik på at varetage det danske behov for teknisk uddannelse gennem konstruktiv deltagelse i samarbejdet med de andre nationer.

Dette indebærer mødedeltagelse, udarbejdelse af undervisningsplaner og kursusmateriale, samt deltagelse i løbende fælles evalueringer af det eksisterende tekniske kursusudbud på F-35. Når uddannelserne er i drift, vil stillingen skifte fokus til gennemførelse af uddannelserne, herunder ledelse af tekniske uddannelser og deltagelse i selve gennemførelsen som faglærer.

Indehaveren af stillingen skal opbygge kompetence inden for F-35 platformen med henblik på at deltage i udviklingen af det fælles typekursus. Derfor skal der forventes kursusdeltagelse i udlandet efter nærmere aftale. Ydermere vil du skulle indgå i løbende møderækker med de øvrige deltagere i samarbejdet. Samlet må der forventes op til 30 rejsedage årligt.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en seniorsergent eller alternativt en oversergent, der er under uddannelse.

Det vil være en fordel hvis du har flymekanisk eller elektronikmekanisk baggrund på F-16 og har gode engelskkundskaber. Det er vigtigt at du har et godt kendskab til kompetencebehovet for FW flymekanikere gennem dine erfaringer med vedligehold af F-16. Det er yderligere ønskeligt at du har undervisningserfaring.

Du bringer din viden og erfaring effektivt i spil som mødedeltager, hvor du samarbejder med de andre landes specialister inden for området. Ydermere bidrager du til skriftlige produkter af høj kvalitet.

Faglige kvalifikationer
- Mellemleder med VUT I/ML eller tilsvarende
- Flymekanisk eller elektromekanisk baggrund
- Sikkerhedsgodkendelse til HEM
- Kørekort til bil, kategori B
- Gode engelskkundskaber
- Godkendt til udsendelse i internationale operationer (INTOPS)

Ønskelige kvalifikationer
- Erfaring med undervisning
- Udsendt i INTOPS med kampflybidraget
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesplan.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef Teknisk Træning, kaptajn Steen Lundsgaard på 7284 9087 eller på mobil 2018 2470, eller seniorsergent Kenneth Langvad på 7284 9083 eller på mobil 4132 2173.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. juni 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter. Stillingen er til besættelse 1. september 2019

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.06.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent