Almen sergent Hæren 1

IKK besætningsmedlem ved 1. Panserinfanterikompagni, 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet


IKK besætningsmedlem ved 1. Panserinfanterikompagni, 1. Panserinfanteribataljon hos Gardehusarregimentet

Vil du være besætningsmedlem på vores infanterikampkøretøj, så har vi stillingen for dig.

Om os
1. Panserinfanterikompagni, i daglig tale omtalt 1/I/GHR, er et stående og professionelt infanterikompagni under 1. Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består af tre delinger udrustet med CV9035 med fire vogne i hver samt en kommandodeling.

Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7 og 12 og senest eFP i Estland.

Kompagniet har i klargøringsfasen bygget videre på den faglige viden og de erfaringer som udsprang af operative indsættelser i Afghanistan og Estland, og kompagniet lægger vægt på at fortsætte denne udvikling frem mod næste internationale indsættelse i Estland 2. halvår 2020.

Kompagniet består både af rutineret personel, med flere missioner i bagagen, samt nyt tilgået personel, hvilket udgør et solidt fundament for den kommende uddannelse i de næste år.

Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.
Om stillingen
Du skal virke som IKK-skytte eller IKK-kører i en panserinfanterideling eller kommandodeling.

Du arbejder i en tremandsbesætning på en IKK, hvor den overordnede ramme er panserinfanteridelingen.

Din nærmeste foresatte er korporal eller sergent som er kommandører på IKK´en.

Det forventes, at du af sammen med resten af besætningen står for den daglige vedligeholdelse og drift af køretøj samt tilhørende materiel og våben.

Du løser primært opgaver som skytte eller kører herunder signalmand for kommandøren på både gruppe-, delings- og kompagni-net.

Du skal dog ligeledes kunne forudse at løse afsiddet opgaver.
Om dig
Som person tager du ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender at selv den yngste konstabel har et ledel-sesansvar for sig selv og sine nærmeste kolleger.

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre sig bedre inden for egen funktion, samt søger viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.

Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enhedens opgaver.

Du erkender, at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af Forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter.

Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Du er motiveret og har en positiv tilgang til din funktion, samt en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.

Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre, og med din energi og vilje er du med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.

Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.

Du er udnævnt konstabel, og have forrettet tilfredsstillende tjeneste.

Det er en fordel, hvis du har følgende kvalifikationer:
• Kursus i administrative forhold vedrørende puljekøretøjer.
• Er uddannet på LMG M/62.
• Har taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.
• Har signaluddannelse II samt HF152 omskoling.

Uddannelsen til IKK-skytte eller IKK-kører starter forventeligt op i uge 32.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kaptajn og Kompagnichef Mads Fogh Rasmussen på telefon +45 728 33571 / Mobil: +45 2566 4820 eller på mail GHR-1B-100A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. juni 2019 og samtaler forventes afholdt snarest herefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptrop regiment med enheder i både Slagelse og Rønne.

På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og 5. Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige.

På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse samt støtte til både enheder og pårørende.

For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

26.06.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent