Flyvevåbnet 3

Kryptokustode for Danmarks sikkerhed (genopslag)


Kryptokustode for Danmarks sikkerhed (genopslag)

Har du altid styr på stumperne? Og er der intet der glider under radaren? Så er jobbet som kryptokustode ved Air Control Wing lige jobbet for dig
Om os
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet.

Har du lyst til at vide mere om Air Control Wing og vores opgaver, kan du se nyheder, film og finde andre spændende oplysninger på vores Facebook side ”Air Control Wing”.
Air Control Wing, Support Group, Commanders Support Section ligger på Flyvestation Karup. Du bliver tilknyttet Crypto, Security & Signal Element, der blandt andet arbejder med kommunikation, IT, dokumenthåndtering og krypto forvaltning. Elementet du vil tilhøre består af 5 specialiserede medarbejdere.
Om stillingen
Du vil som kryptokustode i Crypto, Security & Signal Element, deltage i den daglige opgaveløsning i elementet. Vi tilbyder en hverdag med mulighed for fleksibilitet i forhold til balance mellem familieliv/private interesser. Relevant kompetenceudvikling i forhold til de krævede opgaver og evt. egne ønsker.

Men frem for alt: At være en del af en sektion med godt kollegaskab og sammenhold, der støtter hinanden, når det er nødvendigt.
Derudover er der til stillingen tilknyttet et funktionstillæg.

Du vil blive involveret i mange opgaver omkring krypto og vil blive en del af et fagligt stærkt element der kan sparres med i opgaveløsningen.

Du vil i samarbejde med dine kollegaer bl.a. stå for varetagelsen af funktionen som Air Control Wing kryptokustode for Control And Reporting Centre Karup, der laver suverænitetshåndhævelse og overvåger Danmarks luftrum.
Om dig
Du har baggrund fra Flyvevåbnet, Søværnet eller Hæren. Du er oversergent, alternativt er du en rutineret sergent, som er vurderet egent til en grad højere.

Vi ser gerne, at du har erfaring med arbejdet som kryptokustode og at du har gennemgået kryptokustodeuddannelsen eller er villig til at tage uddannelsen. Du vil få en grundig oplæring i arbejdet som kryptokustode.

Følgende er dog et krav for ansættelse:
• Du skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret.
• Gode engelskkundskaber
• Kørekort B.

Du formår at kommunikere tydeligt i både skrift og tale på minimum dansk og engelsk. Du er opsøgende og omhyggelig og har evnen til at tilrettelægge din arbejdsdag.
Du anvender PC og Microsoft Office, specielt excel programmer, da det er en naturlig del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Derudover er der til stillingen tilknyttet et funktionstillæg.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

KONTAKT OG ANSØGNING:
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder seniorsergent Alex T. Øland (ACW-SCS-001@FIIN.DK /tlf.: 728 45060) eller næstkommanderende, oversergent Michael Sørensen (ACW-SCS-004@FIIN.DK / 728 45012).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 30. juni 2019.

Jobsamtaler afholdes løbende i forlængelse af ansøgningsfrist.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.

Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.06.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent