Almen sergent Hæren 1

Chef for Logistiksektionen ved Landsdelsregion Vest i Skive


Chef for Logistiksektionen ved Landsdelsregion Vest i Skive

Landsdelsregion Vest søger en major (M331) til stillingen som chef for logistiksektionen ved Landsdelsregion Vest. Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst er du måske vores nye kollega.
Om os
Landsdelsregion Vest, der har domicil på Skive kaserne, er en selvstændig operativ niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Vi har fokus på nationale operationer og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn.

Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret, samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Øst (Sjælland), Forsvarskommandoen og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionsstaben har 45 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

Regionen har kommandoen over seks Hærhjemmeværnsdistrikter og råder over ca. 22.000 frivillige hjemmeværnssoldater.
Om stillingen
Du vil som chef for logistiksektionen få ledelsesansvar for:

• G1, som består af en chefsergent, to IT-administratorer, to civile og en overkonstabel.
• G4, som består af en major, en seniorsergent og en korporal samt to vedligeholdelsesstøtteelementer beliggende i henholdsvis Ålborg og Søgård.
• G8, som består af en kaptajn og et forsyningsregnskabselement, som består af fire civile.
• Et antal (p.t. to) reserveofficerer, som er tilknyttet G4.

Chefen for logistiksektionen er overordnet ansvarlig for personel og HR-området (G1), logistik (G4) samt økonomi (G8), men støttes her af tre elementledere, hvor lederne for især G1 og G8 ofte arbejder selvstændigt med direkte reference til stabschef og/eller regionschef.

Du er også ansvarlig for etablissementsområdet, hvor du p.t. støttes af elementlederne for G4 og G8.
Herudover er du chef for regionens arbejdsmiljøudvalg, hvor du i det daglige virke støttes af regionens arbejdsmiljøkoordinator.

Du vil indgå i et meget tæt samarbejde med regionens seks underlagte Hærhjemmeværnsdistrikter med henblik på at koordinere inden for logistikområdet, og inden for etablissementsområdet samarbejder du herudover med Marinehjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet og i begrænset omfang Hjemmeværnsskolen, hvad angår de domiciler, der er beliggende inden for regionens ansvarsområde.

Du gennemfører planlægning og løsning af, eller dele af, større samlede opgaver inden for overordnede/signifikante områder og er i stand til selvstændigt at træffe beslutninger inden for egne sagsområder.

I forbindelse med en større aktivering af hele eller dele af regionen, vil du indgå i regionens planlægningscenter, og ellers fungere som chef for regionens logistikcenter.
Om dig
Du er major og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L),
Stabskursus, Master i militære studier (MMS) eller anden relevant masteruddannelse.

Du har haft varieret operativ tjeneste i Hæren og/eller Hjemmeværnet. Du har stabstjenesteerfaring og har været udsendt i internationale operationer. Tidligere tjeneste i divisionsstab, brigadestab, bataljonsstab eller et hjemmeværnsdistrikt samt bredt kendskab til logistik er ønskeligt. Det er endvidere ønskeligt, at du har kendskab til totalforsvaret samt Hjemmeværnets organisation og opgaver, men det er ikke et ubetinget krav.

Du er bruger af Captia og DeMars og er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke.

Du er helhedsorienteret og i stand til at kunne håndtere komplekse sager. Vi forventer, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en hektisk hverdag. Opgaverne i sektionen er mangeartede og ind i mellem med korte terminer, hvorfor det forventes, at du er fleksibel, omstillingsparat og i stand til hurtigt at skifte fokus. Du skal kunne fremkomme med løsninger og se muligheder for udvikling inden for sektionens sagsområder. Du skal gennem dit engagement medvirke til at gøre idé til virkelighed. Du er velformuleret, både mundtligt og skriftligt. Du kan kommunikere både formelt og uformelt, ligesom du udviser rettidighed og besidder høj faglighed.
Ansættelsesvilkår
Dit faste tjenested vil være i Skive.

Stillingen besættes efter protokollat af d. 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte nuværende Chef for logistiksektionen major Poul Woer på telefon 61 88 52 66 mail LRGNV-CHLOG@mil.dk eller stabschefen for Landsdelsregion Vest, oberstløjtnant Gert Damgaard Knudsen på telefon 72 42 16 02 mail LRGNV-STCH@mil.dk.

Hvis du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du kontakte HR-konsulent Martin Fyrstenberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 59 00.

Ansøgningsfristen er den 14. juli 2019 og ansættelsessamtaler forventelig i uge 31/32. Stillingen er til besættelse 1. september 2019 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

14.07.2019

Indrykningsdato

12.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent