FMN

LÆRINGSUDVIKLINGSKONSULENT OG SAGSBEHANDLER FOR FORVALTNINGS- STYRINGS OG LEDEROMRÅDET, VED INSTITUT FOR LEDELSE OG ORGANISATION, FAK


LÆRINGSUDVIKLINGSKONSULENT OG SAGSBEHANDLER FOR FORVALTNINGS-, STYRINGS- OG LEDEROMRÅDET

Har du lyst til at videreudvikle vores værnsfælles efteruddannelseskurser så Forsvarets ansatte og Forsvarets organisation styrkes indenfor forvaltnings-, styrings- og ledelsesområdet?
Om os
Institut for Ledelse og Organisation har ansvaret for kernekompetencen ”militær ledelse og organisation” og i relation til dette, opgaven med at udvikle og gennemføre uddannelserne. Vi udøver vores virke gennem en faglighed, der bygger på gode individuelle kompetencer, en understøttende og aktuel forskning, samt en løbende udvikling af de pædagogiske kompetencer.

Institut for Ledelse og Organisations forskning og anden vidensudvikling sker gennem en tæt kontakt med myndighederne, en kontakt der har til formål at sikre aktuelle og fremadrettede lederuddannelser.

Officersuddannelserne er under udvikling med særlig fokus på at kunne modsvare nye krav til militær ledelse og med fokus på at løfte uddannelseskvaliteten i forhold til akkrediteringen.

Vi består af 33 medarbejdere, hvoraf Sektionen for Lederuddannelse består af 18 medarbejdere fordelt på to elementer, Ledelseskursuselementet og Officersuddannelseselementet.

Den opslåede stilling er placeret i Ledelseskursuselementet.
Om stillingen
Elementet er ansvarligt for kursusforløb og flere moduler på forskellige niveauer indenfor ledelse, styring og forvaltning. Flere af modulerne/kurserne er under udvikling – en proces hvor både udvikling og uddannelsesdokumentation har fokus. Vi bidrager også til sektionens og Instituttets øvrige aktiviteter som f.eks. organisationsudvikling og ledelsesstøtte til myndighederne.

Din primære opgave bliver at facilitere og skabe rammer for, at ansatte og ledere i Forsvaret får et kompetenceløft indenfor forvaltnings- og styringsområdet.

Du bidrager til analyser af behov for læring inden for forvaltnings- og styringsområdet og bidrager til opdatering/gennemførelse af forvaltnings, styrings og lederuddannelse, både i digitaliseret form og ved tilstedeværelses uddannelse.

Du medvirker i innovation, udviklingen og kvalitetssikringen af rådgivnings- og læringsaktiviteter, herunder at støtte myndigheder og styrelser i deres arbejde med opdatering af uddannelser, f.eks. i digital form.

Du deltager desuden i fornødent omfang som lærer på vores officersuddannelser og ledelseskurser/-moduler, ligesom du bliver vejleder på et antal diplomspecialer.
Om dig
Du er officer og din uddannelsesmæssige baggrund er Master i Militære Studier eller tilsvarende.

Vi forventer, at du har suppleret din officersuddannelse med relevant tjeneste og uddannelse inden for fagområdet ledelse, forvaltning, administration og/eller uddannelsesvirksomhed. Du har en stor interesse for og indsigt i ledelses-, forvaltnings- og uddannelses området.

Du forstår at ledelse i Forsvaret skal ske inden for gældende forvaltningsrammer og kan bringe dette i spil med udfordrende og inspirerende læringsforløb for deltagere på vores kurser og moduler, herunder på vores digitaliserede kurser. Vi forventer, at du kan forholde dig kritisk og konstruktivt til dine omgivelser og instituttets fagområder, og at du er god til at skabe positive relationer til gavn for instituttets arbejde.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis:
• Du har en del stabserfaring fra højere stabe med sagsbehandling af ledelses, styrings eller forvaltningsrelaterede sager, og at du kan skabe læring om forvaltning i forhold til praksis med afsæt heri.
• Du besidder en så solid skriftlighed og metodisk forståelse, at du kan udarbejde artikler og videnskabelig udviklingsprodukter.
• Du har en diplom/master/kandidat uddannelse indenfor Offentlig forvaltning og administration, ledelse, psykologi, uddannelsesvidenskab og/eller pædagogik/didaktik.

Vi vil tilbyde gode muligheder for kompetenceudvikling til den rigtige kandidat, også med henblik på en karriere på længere sigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist er søndag den 31. juli 2019. Samtaler gennemføres forventeligt i uge 33-34.

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Hans Lundsgaard på mail: halu@fak.dk eller tlf. 28297208.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent KN Bjarne Thomsen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5114.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

11.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent