Almen sergent Hæren 1

Stabshjælper til Command Support Company


Stabshjælper til Command Support Company

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme. Så søg jobbet som Stabshjælper (STHJ) i Command Support deling West (CSDEL W) ved Command Support Company (CSCOY) i rammen af Multinational Division North (MNDN) og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. Vi støtter Multinational Division North (MNDN) med operative opgaveløsning i såvel Danmark, som i Letland.
Om os
CSCOY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til HQ MNDN.

CSCOY består af en kommandodeling, to operative delinger og en Forward Command Post deling (Forward Command Post delingen bliver først aktiv i 2023). De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer henholdsvis i Karup (Danmark) og Adazi (Letland). Kommandodelingen, hovedparten af CS DEL WEST og CS DEL EAST har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. I indeværende forsvarsforlig vil hele CSDEL EAST blive flyttet til ADAZI for derfra at kunne støtte opbygningen af MNDN hovedkvarter i Letland. Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter.

MNDN er et nyt divisionshovedkvarter, der er oprettet som en del af NATOs øgede tilstedeværelse i de baltiske lande. Hovedkvarteret har, udover sin operative opgave som en del af NATOs territorialforsvar, til opgave at uddanne og træne brigader fra flere nationer, herunder Estland, Letland og Danmark.
Endvidere er det planlagt, at den del af hovedkvarteret som i dag er i Karup skal flytte til Slagelse i 2021.
Om stillingen
Du vil have fast tjenestested i Karup.
Som stabshjælper vil du indgå i en sektion som direkte støtter og arbejder for stab/ MNDN.
Indledningsvis vil en del af tjenesten komme til at ligge i Karup med henblik på at danne erfaring for tjenesten i hovedkvarteret.
Det påregnes at hovedkvarteret gradvis vil flytte til Slagelse, hvilket betyder at du efterfølgende skal kunne flytte med til Slagelse for at kunne servicere hovedkvarterets personel i Slagelse.

CSDEL WEST understøtter både HQ MNDN i Karup (og Slagelse) samt CSCoy og CSBn i Fredericia. Endvidere vil CSDEL WEST også deltage i de større øvelser, hvor hele MNDN rykker på øvelse.

CSCOY er en enhed i udvikling, så der vil være rig mulighed for, at du kan specialisere dig inden for de serviceområder, som er efterspurgt af MNDN. Du vil få vide rammer til, at gøre dig dine egne erfaringer, og samtidigt blive støttet i din egen faglige udvikling.
Om dig
Du er en overkonstabel med gode anlæg for IT og et godt kendskab til MS-OFFICE. Alternativt er du konstabel med potentiale til at blive overkonstabel.
I hovedkvarteret er forskellige nationaliteter repræsenteret, og derfor forventes dit engelsk niveau, både i tale og skrift, at være rigtigt godt.

Du er en person som kan arbejde selvstændigt, samtidig med, at du er omstillingsparat og meget service mindet.
Du er praktisk anlagt og kan arbejde struktureret, selvom du har mange bolde i luften på én gang.

Som person har du sans for at samarbejde, og du er dygtig til at begå dig blandt dine kollegaer på alle niveauer i forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af Linjen og Reserven, konstabelelever og korporaler af Linjen og Reserven i Hæren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Dit faste tjenestested vil være ved Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; Nicolai Lyngaa på telefon (direkte): 72 82 65 23 / Mobil: 41 65 62 78 eller på mail MNDN-CB-100A@MIL.DK
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 11. august 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.08.2019

Indrykningsdato

11.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent