Almen sergent Hæren 1

Administrationsbefalingsmand til 1. Føringsstøttebataljon under 1. Brigade (genopslag)


Administrationsbefalingsmand til 1. Føringsstøttebataljon under 1. Brigade (genopslag)

Kan du kombinere administrativ indsigt og veludviklede samarbejdsevner med en operativ tankegang? Så har vi jobbet som administrationsbefalingsmand, hvor du skal indgå i tæt samarbejde med stabschefen, bataljonsbefalingsmanden og bataljonschefen.
Om os
1. Føringsstøttebataljon opbygges med føringsstøtte- og CIS-kapaciteter med henblik på operativt at støtte og samvirke med enheder under 1. Brigade. I slutmålet består 1. Føringsstøttebataljon af en Stab, Stabskompagni Brigade og CIS-Kompagni Brigade og en S7. Bataljonen er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af uddannelse og indsættelse af føringsstøtteenhederne.

Hærens faglige kompetence på Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk udgøres af S7, der samtidig støtter Hærens enheder i forbindelse med taktiske radioer og implementering af Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk.

1. Føringsstøttebataljon opbygges gennem forligsperioden med personel og materiel, der gør, at bataljonen over tid vil fremstå fuldt opbygget, veluddannet og med noget af det mest teknologiske materiel til digitalisering af Hæren.

1. Føringsstøttebataljons kerneværdier er; åbenhed, ærlighed, respekt, dedikation, loyalitet, initiativrighed og modighed.
Om stillingen
Som administrationsbefalingsmand forventes det, at du indgår i et tæt samarbejde med bataljonsbefalingsmanden, stabschefen og bataljonschefen. Du bliver derfor en meget vigtig medspiller i føringsstøttebataljonens samlede opgaveløsning – ligesom efterlevelse af føringsstøttebataljonens kerneværdier bliver et af dine fokusområder i forhold til resten af staben og bataljonen.

Vores administrationsbefalingsmand skal medvirke til at optimere administrative processer og procedurer ved bataljonen, så bataljonschefen og underafdelings-cheferne har et solidt beslutningsgrundlag. Du skal indgå i et tæt samarbejde med Det Administrative Fællesskab på Ryes Kaserne og administrationsbefalingsmænd ved de øvrige bataljoner i brigaden og ved regimentet.

Som administrationsbefalingsmand har du ansvaret for 1. Føringsstøttebataljons administration og udarbejder retningslinjer for samarbejdet og koordinationen med Det Administrative Fællesskab på Ryes Kaserne. Du behøver derfor ikke være uddannet indenfor administration, men du skal have lyst til at arbejde med administration og kunne tage de nødvendige administrative beslutninger.

En del af opgaverne som administrationsbefalingsmand er endvidere koordination af INTOPS-uddannelse for personel i 1. Føringsstøttebataljon, i samarbejde med HR og Det Administrative Fællesskab.
Vi forventer, at du allerede har gjort dig tanker om din fremtid og karrieremuligheder – og ser stillingen som et naturligt led i din udvikling som mellemleder og menneske. Du vil derfor skulle aftale en personlig udviklingsplan for din videre karriere under inddragelse af stabschefen og bataljonsbefalingsmanden. Planen kan indeholde elementer af videreuddannelse, jobønsker, individuelle udviklingsforløb, særlige arbejdsvilkår og lignende.
Om dig
Vi skal bruge en seniorsergent, men medarbejderen med den rette kompetenceprofil opfordrer vi til at søge – uanset grad. Hvis du ikke opfylder ansættelseskravene, kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Vi forventer, at du besidder en operativ tankegang. Erfaring fra flere niveauer og flere tjenestesteder samt erfaring fra internationale operationer vil være en fordel.

Du er nytænkende og visionær, er i stand til at arbejde selvstændigt, hvor du altid holder et højt fagligt niveau, iværksætter tiltag på eget initiativ og opnår brugbare resultater. Du besidder gode kommunikative evner, kan planlægge og styre processer.

Herudover er du ansvarsfuld, imødekommende og har interesse i at rådgive og vejlede enhederne i 1. Føringsstøttebataljon.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale m.h.p. udnævnelse når denne er opfyldt.

Dit faste tjenestested vil være ved Føringsstøtteregimentet i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen for 1. Føringsstøttebataljon; major Lars Abild (FSR-1B-STCH@mil.dk), tlf.: 72 82 64 20.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 30. juni 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 27. Stillingen er til besættelse 1. august eller snarest herefter, efter koordination med din nuværende chef. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.06.2019

Indrykningsdato

11.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent