Kontorelev til Forsvarets Hovedværksteder


Kontorelev til Forsvarets Hovedværksteder

Drømmer du om en spændende uddannelse indenfor offentlig administration, hvor du kan være med til at tage ansvar for din egen læring og udvikling? Kunne du tænke dig ny viden og kendskab til Forsvaret? Trives du med udfordringer og ansvar? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega.
Om os
Forsvarets Hovedværksteder er en ISO- og arbejdsmiljøcertificeret LEAN-orienteret landsdækkende virksomhed med godt 800 motiverede medarbejdere, der vedligeholder og modificerer Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer på specialværkstedsniveau.

Myndigheden er organiseret under Forsvarskommandoen i tre produktionsområder bestående af 19 specialværksteder samt en stab.

Stillingen er tilknyttet Administrationselementet under Produktionsområde NORD på Flådestation Frederikshavn. Vi er 3 meget engagerede medarbejdere, der varetager den daglige administration for 4 værksteder på Flådestation Frederikshavn samt værksteder i Skive og Aalborg.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, som indledes med en afklaringssamtale, når din prøvetid er afsluttet. Herefter vil vi i fællesskab planlægge, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som elev hos os vil du sammen med elementets øvrige 3 kollegaer komme til at beskæftige dig med alle administrative opgaver i elementet, og nogle opgaver vil du blive selvstændigt ansvarlig for. Dine arbejdsopgaver vil derfor være meget varierende og vil bl.a omfatte oprettelse og afregning af rejseaktivitet, ajourføring af diverse medarbejderdata, arbejdstidsadministration, sekretæropgaver, personelforvaltning samt kursusadministration. Endvidere vil du få indblik i planlægning af arbejdsordrer på udvalgte værksteder.

Rejseaktivitet i forbindelse med kurser og uddannelsen kan forekomme.
Om dig
Du har formodentligt bestået eller er i gang med én af følgende uddannelser:
- HG2, HGS, HGV som giver adgang til kontoruddannelse med speciale.
- HTX, STX eller HF, suppleret med et 10 ugers grundforløb på handelsskolen.
- HHX, suppleret med et 5 ugers grundforløb på handelsskolen.
- EUX, det studiekompetencegivende forløb.

Uddannelsens varighed vil afhænge af dine kvalifikationer, men vil veksle mellem praktik og skoleophold. Hvis du er fyldt 25 år eller bliver det inden start på uddannelse, gælder de samme krav, men du skal have foretaget en realkompetencevurdering (RKV) på en erhvervsskole, som skal vedlægges din ansøgning. Er du i tvivl om kravene, bedes du kontakte en erhvervsskole.

Du får en bred kontaktflade, og det er derfor en forudsætning for succes i jobbet, at du er imødekommende og serviceminded. Ansvarlighed og kvalitet er en vigtig værdi i Forsvaret, og vi forventer, at du vil tage medansvar for og være med til selv at præge de opgaver, du bliver stillet over for. Det kræver, at du lægger energi i din uddannelse, og at du er en engageret og initiativrig person, som kan lide at samarbejde med andre. Det er vigtigt, at du evner at arbejde selvstændigt, og at du har lyst til at arbejde i en moderne virksomhed.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskoms-ten).

Lønnen er afhængig af din alder. Efter endt grundforløb udgør den for dig, som er under 18 år, det første år 10.664,58 kr. pr. måned. Er du over 18 år, vil lønnen det første år være 13.360,42 kr. pr. måned. Er du over 25 år vil lønnen være 19.938,42 kr. pr. måned.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at høre mere om stillingerne, kan du kontakteafdelingsleder Pia Larsen på tlf.: 72 82 12 11.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 72 81 91 69.

Ansøgningsfristen er d. 31. juli 2019.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2019, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 33. Forventet ansættelse er den 1. september 2019, men vi venter gerne på den rette.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

31.07.2019

Indrykningsdato

11.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent