Missionplanner

Projektleder til enkeltmandsudrustning - Genopslag


Projektleder til enkeltmandsudrustning - Genopslag

Vil du være med til at sikre at Forsvarets medarbejdere, civile som militære, får de bedst mulige uniformer og den bedst mulige personlige udrustning? Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup, hvor vi søger en ny kollega til Kapacitetscenter Udrustning.
Om os
Kapacitetscenter Udrustning (WUD/KALA) består p.t. af Chefen for sektionen (MJ M331), 1 CSG, 1 SSG og 10 civile.
Kapacitetscenterets primære opgave består i at sikre at Forsvarets medarbejdere, civile som militære, har adgang til den mundering og enkeltmandsudrustning de har behov for til løsning af deres opgaver.
Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling.
Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Vi søger en projektleder, der kan varetage en række anskaffelsesprojekter inden for uniformer og enkeltmandsudrustning.
Vigtigheden af disse projekter er signifikant, da disse alle har til formål at etablere et anskaffelsesgrundlag til genstande, der bredt udleveres ansatte i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Dine primære opgaver bliver følgende:
• Være projektleder på en række anskaffelsesprojekter.
• Deltage i anskaffelsesprojekter inden for sektionens ansvarsområde med henblik på at etablere relevante rammeaftaler og kontrakter.
• Planlægge, tilrettelægge og gennemføre opgaver og aktiviteter i regi af udrustningssektionen.
• Sagsbehandling inden for eget ansvarsområde.
• Varetage koordination og planlægning af tværgående opgaver i sektionen.
• Vejlede og rådgive brugerne i valg og brugen af udrustningsgenstandene.
• Leverandørkontakt. Tæt dialog med leverandørerne, med henblik på samarbejde, anskaffelse, reklamation og modifikation af udrustning inden for dit ansvarsområde.
• Kundekontakt. Tæt dialog med Forsvarets og Beredskabsstyrelsens enheder, både i forbindelse med anskaffelse og drift.
• Bistå sektionens næstkommanderende i løsning af sektionens driftsopgaver.
• Deltage i controlling og opfølgning på driften af udrustning. Være ansvarlig for, at der løbende gennemføres driftsoptimering, og der herunder koordineres med operative enheder.

Du får en stor kontaktflade internt i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen og vil blandt andet skulle samarbejde med andre tekniske specialister, operative enheder, indkøbere, handelsjurister og administrativt personale som en naturlig del af din opgaveløsning.

Der vil være lidt rejseaktivitet forbundet ved stillingen og kørekort til personbil er påkrævet. Der vil primært være tale om indenlands rejser til Beredskabsstyrelsens og Forsvarets øvrige etablissementer.

Du vil gennemgå et introduktionskursus, der umiddelbart giver dig et indblik i Materiel- og Indkøbsstyrelsen, og derudover skal du løbende deltage i relevante kurser, der udvikler dine kompetencer.
Om dig
Du har et godt kendskab til Forsvarets opbygning, og har et bredt netværk ud i den operative struktur.

Du er god til at planlægge og samle relevante interessenter til målrettet at løse den stillede opgave.

Du er god til at bevare overblikket i stressede situationer og håndtere mange opgaver samtidig.

Du arbejder struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver. Du kan både indgå i et effektivt teamwork med andre kollegaer, men også selvstændigt løse forskelligartede opgaver og sikre, at de bliver fulgt til dørs.

Du er god til at kommunikere, og kan formulere dig på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk. Brug af IT-værktøjer er en selvfølge for dig og erfaring med SAP/R3 vil være en stor fordel.

Det vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde (Forsvaret anvender Prince 2), ligesom erfaring med forhandling og mødeledelse vil være et plus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til major Kasper Sander Riis telefon 72 81 48 11 eller på e-mail FMI-LA-CHWUD@FIIN.DK.

Spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår rettes til HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 23. juni 2019, og vi forventer at gennemføre løbende ansættelsessamtaler. Stillingen er til besættelse 1. juli 2019, eller snarest derefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via nedenstående link. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

07.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent