Hæren 06

Bjærgningskører/Hjælper ved Stabskompagniet Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Bjærgningskører/Hjælper ved Stabskompagniet Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Er du en rutineret soldat og brænder du for tjenesten ved en operativ enhed og har du det der skal til, for at indgå i en sammentømret sektion på en Leopard 1 Wisent eller en Miller bjærgningsvogn?
Så er jobbet, som bjærgningshjælper ved bjærgningssektionen i stabskompagniet I Bataljon Den Kongelige Livgarde, måske noget for dig.
Om os
Bjærgningssektionen er kendetegnet ved at have en meget professionel og seriøs tilgang til sektionens arbejdsopgaver. Sektionen består primært af personel med stor udsendelseserfaring fra KFOR, IRAK og ISAF. Vi er præget af en meget fri og uformel omgangstone, hvor det er professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten.

Stabskompagniet er for soldater der med stor frihed under ansvar løser en højt specialiseret opgave, er servicemindede og med høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone og gensidig respekt. Vi er nidkære om vores opgaveportefølje som favner bredt. Det er ikke alle opgaver vi kan slå op i et reglement og arbejde ud fra, og det er dét der gør stabskompagniet specielt.
Vi er stolte over at være en professionel enhed, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveauer og kompetencer.

Vi har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og der er – trods højt tempo i dagligdagen – fokus på at den enkelte kan udvikles.
Om stillingen
Som bjærgningskører og hjælper på panserbjærgeren, skal du arbejde i et hold af tre bjærgere. Du ville skulle bjærge og bugsere tunge køretøjer fra mulige og næsten umulige situationer, med de remedier der er til rådighed. Du vil blive specialist i køreteknik og vedligeholdelse og støtte kompagniet og andre enheder på øvelser og under uddannelse.

Bjærgningsholdet arbejder på en specifik bjærgningskampvogn af typen WISENT, Leopard 1. Du skal kunne tage selvstændige beslutninger og gennemføre den daglige tjeneste gennem selvstændigt arbejde som f.eks. vedligeholdelsestjeneste og læse op på teori.

Som bjærgningskører og hjælper på hjulbjærgeren indgår du i et mindre hold men med anderledes kapaciteter. Som en del af holdet på hjulbjærgeren bliver det også forventet at du yder områdestøtte for bataljonen og regimentet i omegn af kasernen. Ellers er kriterierne de samme som med panserbjærgeren.

Bjærgningssektionen består af en sektionsfører og en gruppefører (NK) på hver deres panserbjærger. Som en del af den nye struktur, er sektionen ligeledes blevet forøget med to hjulbjærgere som hver især består af en gruppefører og en hjælper.

Der vil være en del vedligeholdelse samt uddannelse forbundet med tjenesten. Alle i bjærgningssektionen bidrager til vedligeholdelsen, uanset besætningsmedlemmets funktion. Du skal derfor forvente en del fysisk hårdt arbejde i forbindelse med tjenesten, hvorfor fysisk robusthed og evnen til at bevare overblikket ved længerevarende operative indsættelser er vigtigt.

Vi forventer, at du er villig til at forrette tjeneste ved bjærgningssektionen i en årrække.
Om dig
Du er som kollega i sektionen fleksibel, engageret og initiativrig og er bevidst om, at opgaver i små enheder løses gennem samarbejde.
For dig er det naturligt at løse dine opgaver med stor faglighed og du søger selv aktivt og løbende at udvikle denne. Du udviser initiativ og høj faglighed i din opgaveløsning, så du herigennem bidrager til sektionens samlede opgaveløsning.

Det er ønskeligt at din erfaring også omfatter tjeneste i internationale operationer.

Du har teknisk- og mekanisk forståelse og viljen til at udvikle disse kompetencer i forhold til indsættelsen i operative opgaver.

Du skal have kørekort til kategori B og C og ønskeligt til kategori CE.
Det er ønskeligt at du er omskolet til enten PMV eller IKK og herunder uddannet på TMG.

Vi forventer, at du gennemfører den manglede uddannelse hurtigst muligt efter tiltrædelsen. Der skal således påregnes en del kursus aktivitet i 2019/2020.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KN L. Bering på LG-1B-000A2mil.dk eller kompagnibefalingsmand SSG J.J. Højgaard på LG-1B-001A@mil.dk eller telefon 25 39 66 08.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er d. 30. juni og samtaler forventes afholdt herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.06.2019

Indrykningsdato

07.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent