FMN

Specialkonsulent til Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte i Forsvaret


Specialkonsulent til Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte i Forsvaret

Brænder du for at arbejde konkret med håndtering af konflikter, stress mv., og har du stærke kompetencer indenfor koordinering og undervisning? Vi søger en koordinator, som udover at rådgive og undervise også vil være med til at drive og udvikle Forsvarsministeriets mere end 120 rådgivere, der indgår i Organisation for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte.
Om os
Organisation for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) består af lokale rådgivere, der ved siden af deres øvrige arbejdsopgaver i Forsvarsministeriets styrelser og enheder yder anonym rådgivning på primært individ- og gruppeniveau på hele Forsvarsministeriets område.

Rådgivningen omfatter blandt andet konflikter, kriser, stress samt mobning og uhensigtsmæssig adfærd.

Du bliver en af to ledende koordinatorer, som indgår i den psykiske sektion i Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø. I sektionen er der også tre organisationspsykologer.

Du vil have dit faste arbejdssted i Ballerup, men med hele Forsvarsministeriet som din arbejdsplads. Derfor skal du regne med en hel del rejseaktivitet.
Om stillingen
Som ledende koordinator har du det daglige ansvar for drift og uddannelse af OPRK rådgiverne samt for at koordinere og udvikle OPRK, ligesom du også skal rådgive og supervisere rådgiverne.
Du vil blandt andet i samarbejde med den anden ledende koordinator komme til at arbejde med:

- Uddannelse af OPRK rådgiverne, delvist ved brug af eksterne undervisere, inden for bl.a. områderne krænkende adfærd, stress, mobning, konflikthåndtering og krisehåndtering

- Daglig kontakt og støtte til OPRK-rådgiverne i forbindelse med bl.a. svære mæglingssager, debriefing mv.

- Sparring og supervision til OPRK-rådgiverne

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af temadage, årsmøde m.fl.

- Håndtering af faglige udfordringer og konkrete sager på sagsområdet i samarbejde med den psykiske sektion, herunder også bidrage til arbejdet med oplæg og strategi på området.
Om dig
Vi forventer, at du:

- har en relevant faglig baggrund fra enten en bachelor og/eller kandidat

- har solid erfaring med rådgivning og supervision indenfor et eller flere områder indenfor OPRKs arbejdsområde

- har sans for at drive en tidssvarende organisation, der er løsningsorienteret, herunder også den praktiske del af planlægning og tilrettelæggelse med blik for detaljen

- har erfaring fra undervisning

- er imødekommende, kan lide at skabe gode relationer og at drive en større gruppe af medarbejdere i en matrix-organisering

- er god til at formulere dig i skrift og tale

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarsministeriets område.

Det er et krav, at du har kørekort til personbil.

Vi tilbyder:

- udfordrende job i et spændende fagligt miljø, hvor du har mulighed for at sætte dit aftryk på såvel eget job som udviklingen i OPRK

- stort ansvar med gode muligheder for indflydelse og faglig udvikling

- høj grad af fleksibilitet

- fagligt fællesskab med gode muligheder for faglig sparring
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som specialkonsulent og aflønnet efter den gældende relevante overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø Charlotte Friis på tlf. 7281 9451. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Annette Karlsen på tlf. 7281 9170.

Ansøgningsfristen er mandag den 20. juni 2019 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler derefter med en forventet ansættelse pr. 1. august 2019 eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevant dokumentation for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.06.2019

Indrykningsdato

06.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent