Elektriker til sejlads med 2. besætning/THETIS-kl.


Marinekonstabel, elektriker søges til sejlads med 2. besætning/THETIS-kl.

2. Besætning THETIS-Klassen søger en marinekonstabel med svendebrev som elektriker til teknisk division.
Om os
2. Besætning THETIS-Klasse indgår i 1. Eskadre, Division 11. THETIS-Kl. slår primært sine folder i Nordatlanten.
Her yder enheden suverænitetshævdelse omkring Grønland og Færøerne, laver sø-redning og støtte til lokalsamfundet.

2. Besætningen er P.T. udsendt, som en af de to besætninger, der yder støtte til SNMCMG1 om bord på THETIS i 2019.
Besætningen har gennemført DOST og ligger en stor ære i professionalisme og samarbejde på tværs af alle divisioner og sektioner.
THETIS-Kl. har basehavn i Frederikshavn, men påmønstre oftest på Grønland, Færøerne eller Island.
Om stillingen
Som elektriker på 2. Besætning vil du indgå i teknisk division. Divisionen består af 3. officerer, 3. sergenter og 12 menige. Her vil du udføre fejlfinding, eftersyn og vedligehold på enhedens elektriske og hydrauliske systemer. Du indgår i vagttørnen som kontrolrumsvagt efter udcheckning sammen med de 8 andre konstabler. Yderligere vil du være en del af sikkerheden ved helikopteroperationer, deltage i gummibådssejlads og være en del af ”Repair team” under klart skib.
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er en uddannet elektriker, med mod på at sejle. Du kan arbejde selvstændigt og samtidig være en del af en gruppe dygtige håndværkere, der hjælper hinanden på alle tider af døgnet, når dette er nødvendigt. Du er stolt af at levere et godt håndværk. Du synes det er sjovt at fejlfinde på alt fra ”state of the art” til 20+ år gamle systemer, til tider som den eneste elektriker. Du er positiv indstillet og har lyst til et arbejde i perioder af 8-10 uger og tilsvarende fri, 2 til 3 gange om året.

Krav til dig er at du har et svendebrev som elektriker, du kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav, kan godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til TKO K. Steven Olander, d11-k2te001@mil.dk, mob. Tlf 30 67 07 23 (på ENH).
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 29. juni 2019, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Stillingen er ledig fra 1. juli 2019, og skal besættes hurtigst muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddan
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.06.2019

Indrykningsdato

06.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent