Missionplanner

Koordinator til det maritime materiel i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse


Koordinator til det maritime materiel i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse

Har du lyst til at være en central del af arbejdet med maritime materielanskaffelser og materieldrift? Trives du på en arbejdsplads, hvor opgaverne både kan være omfattende og komplekse samt konkrete med kort termin - så kan du være den rette kandidat som sagsbehandler til Koordinationsafdelingen i Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse, Kapacitetsansvarlig Maritim.
Om os
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse, Kapacitetsansvarlig Maritim (FMI, KAMA) er placeret i Ballerup sammen med blandt andet FMI centralledelse. KAMA er FMI maritime division og er overordnet systemsansvarlig for alle Forsvarets skibe, fartøjer og maritimt materiel.

Koordinationsafdelingen har ansvaret for kontakt til FMI kunder på det maritime område. Afdelingen koordinerer kundernes behov for nyt materiel og materielanmodninger, samt deltager i operativ udviklingsvirksomhed og bidrager til studie- og udviklingsvirksomhed på eksisterende materielkapaciteter. Afdelingen har endvidere ansvar for materielmæssig, operativ og økonomisk materielplanlægning af de kapaciteter, som KAMA er ansvarlig for, og skal sikre, at operative og økonomiske aspekter indgår i vurderingen af kapacitetsområdets materielmæssige dispositioner.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med fokus på samarbejde med udgangspunkt i den enkelte medarbejders kompetencer.
Om stillingen
I stillingen som sagsbehandler i Koordinationsafdelingen kommer du til at bidrage til løsning af en bred vifte af koordinationsafdelingens opgaver. Dine primære ansvarsområder inden for kategorierne kundebehov, materieludvikling og materielplanlægning er CCIS-systemer, kommunikation og netværk samt simulationssystemer. Du vil endvidere være KAMA repræsentant i en række bilaterale og alliance fora inden for dine ansvarsområder.

Yderligere kommer du til at løse opgaver i KAMA subporteføljekontor, hvor du sammen med en række kollegaer vil få ansvaret for koordination og controlling af KAMA projekter på materielkapacitetsplanen.

Du vil blive KAMA kontaktpunkt til den juridiske afdeling i FMI. Derudover vil du skulle løse de løbende opgaver, der er nødvendige for at sikre koordination på tværs af KAMA og FMI.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller en tilsvarende videreuddannelse. Vi forventer, at du har erfaring fra sejlende tjeneste herunder været udsendt. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har erfaring med materielsagsbehandling, PRINCE2 projektledelse samt har gjort tjeneste i en styrelse eller en højere stab, herunder eventuelt i Forsvarsministeriets Departement.

Som person tænker du i helheder og har en god forståelse for egen opgaveløsning i forhold til virksomhedens samlede opgavekompleks. Du kan arbejde under pres og har erfaring med analytisk arbejde.

Vi forventer, at du er proaktiv, struktureret og fleksibel samt trives godt med mange og samtidige opgaver. Du har energi og vilje til handling samtidig med, at du er en katalysator for godt samarbejde både internt og eksternt.

Du er god til at kommunikere og kan arbejde tværfagligt med kollegaer med vidt forskellig baggrund. Du kan formulere dig på skrift og i tale såvel på dansk som på engelsk
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordinationsafdelingen kommandørkaptajn Steen Balslev på mail FMI-MA-CHKOA@mil.dk eller telefon 2218 2895

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 19. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler løbende. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Send motiveret ansøgning og CV via linket, hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også skal vedhæftes.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er Forsvarets materielfaglige myndighed. Vi indkøber, vedligeholder og udfaser materiel for alle forsvarets myndigheder - lige fra kampvogne, skibe, helikoptere og jagerfly til støvler og lommeknive.

FMI hører under Forsvarsministeriet og administrerer ca. en tredjedel af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder.

Læs mere om Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse på: www.fmi.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.06.2019

Indrykningsdato

06.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent