Medarbejder til barsel, refusion og sygemelding


Sagsbehandler til Sygdom & Barselssektionen

Er du god til at yde service og rådgivning? Er du samtidig stærk til at samarbejde og sætter du pris på systematik i dit arbejde? Har du en behagelig, venlig og imødekommende stemme og facon, når du tager telefonen?
Kan du nikke til ovenstående, og er du samtidig fortrolig med IT og tal – så kunne du måske meget vel være vores nye medarbejder.
Om os
Sygdom & Barselssektionen er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og det centrale sted i Forsvaret, hvorfra al sygefraværsregistrering, dagpengerefusioner, barselsforvaltning, familiemæssig orlov samt opfølgning og håndtering af langvarigt sygefravær foregår.
Vi er ca. 25 medarbejdere på kontoret og vi arbejder i faglige fællesskaber, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Vi har selvstændige og udfordrende opgaver, men ingen har løst opgaven, før vi alle er færdige.
Om stillingen
Vi har et call-center, og her vil du ind imellem komme til at tage imod syge- og raskmeldinger fra Forsvarets ca. 20.000 ansatte. Din primære opgave vil imidlertid komme til at omfatte anmeldelse af syge- og andre medarbejderrelaterede refusioner hos kommuner, Udbetaling Danmark m.fl. Herudover vil en stor opgave være at få formaliseret barselsaftaler – og dette sker i dialog med medarbejdere og deres chefer rundt omkring i hele Forsvaret. Barselssagsbehandlingen omfatter også anmodning om barselsrefusioner og ansøgninger ved barselsfonden.
Efterfølgende vil der skulle controlles på refusionsindhentningen.

Der er tale om en fast stilling, som vi ønsker besat snarest.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse, og at du har indsigt i sygedagpengelovgivningen eller i barselslovgivningen – og gerne erfaring i at arbejde med disse faglige områder. Måske har du i et tidligere job prøvet at anmode om sygedagpengerefusioner hos kommunerne – så ved du lidt, hvad det handler om. Det kan også være, at du har arbejdet med HR-opgaver mere generelt.

Du må have et godt tag på arbejdet med IT og en rigtig god forståelse for systematisering i forbindelse med opgaveløsningen. Du skal helst synes om, at være i dialog med mange mennesker hver dag - og i den forbindelse være indstillet på at yde god service og tilbyde en rådgivning. I telefonen må du gerne med din stemme signalere, at du er venlig og imødekommende – og en sjov eller glad bemærkning på rette sted er kun med til at fremme det gode arbejdsmiljø.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 24.463,50 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Helle Jørgensen på telefon 7281 9401 eller via mail: fps-chsyba@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Rasmussen på telefon 7281 9169.

Ansøgningsfristen er mandag den 24. juni 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 27.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

24.06.2019

Indrykningsdato

06.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent