Logikstikhjælper (korporal) til 1. Panseringeniørbataljon


Logikstikhjælper (korporal) til 1. Panseringeniørbataljon

Har du lysten til operativ indsættelse og logistik? Kan du arbejde selvstændigt og har du viljen til at gøre en forskel? Så er du måske den logistikhjælper vi mangler.
Om os
1. Panseringeniørbataljon (1 PNIGBTN) er en stående operativ ingeniørbataljon under 1. brigade, der uddanner, træner og indsætter pansrede kampingeniører. Vi er forudsætningsskabende for andre enheders løsning af opgaver og er manøvredimensionerende, når indsat. Med andre ord – vi baner vejen, hele vejen!

1 PNIGBTN indeholder en stab samt fire underafdelinger; trepansrede ingeniørkompagnier og et stabskompagni, i alt omkring 450 soldater. Bataljonen består af personel med meget bred erfaring of levealder. Vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til hinanden og underafdelingerne.

Vores stabselement - S4 består af en kaptajn som chef, en seniorsergent som logistiskbefalingsmand og dig som logistikhjælper. Vi har et godt arbejdsmiljø med en god tone og med stor mulighed for jobindflydelse. S4 er kendetegnet ved vores lyst og vilje til at løse opgaverne og hjælpe resten af staben samt vores kompagnier bedst muligt.
Om stillingen
Som logistikhjælper i S4 vil dine primære opgaver være at støtte staben i forhold til daglig drift og operativ logistik, samt at støtte bataljonen i dennes uddannelse og indsættelser i øvelser og missioner. Udover det daglige arbejde, vil der være vedligeholdende uddannelse i enkeltmandsfærdigheder og omskoling til lastbil af forskellige typer. Idræt er en naturlig del af hverdagen. Der vil kunne forventes øvelsesaktivitet og enkelte lange dage, der kræver fravær fra hjemmet. Dog vil der i andre perioder være mulighed for Flex-tid.
Om dig
Det er ønskeligt men ikke et krav, at du er erfaren overkonstabel. Du har som minimum kørekort til kategori B og kan på sigt erhverve til kategori C. Det vil være en fordel, hvis du tidligere har gjort tjeneste som forsyningshjælper. Hvis der er tale om førstegangstjeneste som logistikhjælper vil det være en fordel, hvis du fagligt er du velfunderet, og som minimum kan håndtere opgaver i Word og Excel.

Du viser initiativ, er fleksibel og klar når det uventede sker, derudover tager du selvstændigt fat på opgaverne, og går op i at levere et godt produkt.

Er du overkonstabel kan du komme i betragtning til stillingen ved at indgå en uddannelsesaftale mhp. gennemførsel af korporal uddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporal forening.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at gennemgå en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test. Kravene er begrundet i, at stillingen i særlig grad er relevant for udsendelse til internationale missioner.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ACOS S4; major Morten Tejsner på telefon: 72 82 51 17 eller mobil: 41 67 46 60.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John Koch Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs243@mil.dk eller telefon: 72 81 91 63.

Er du interesseret i stillingen så søg via linket . FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Ansøgningsfristen er den 22. juli 2019. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.07.2019

Indrykningsdato

06.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent