FMN

Joint Operations Centre søger vagtholdsleder (genopslag)


Joint Operations Centre søger vagtholdsleder (genopslag)

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som vagtholdsleder i Joint Operations Centre (JOC) ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver foregår i en politisk strategisk kontekst, der bærer præg af det internationale fokus på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medarbejdere. Der-udover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.

At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Som vagholdsleder vil du spille en vigtig rolle i operationscentrets arbejde med at sikre såvel uddannelse af vagtgående personel som for vagternes gennemførelse. Stillingen rummer et spændende indhold med høj grad af ansvar i løsningen af de nedenstående opgaver:

• Udarbejdelse af lærings- og lektionsplaner til operationsassistenter
• Funktionsuddannelser
• Vagtholdstjeneste
• Driftsopgaver
• Sagsbehandlingsopgaver indenfor dit speciale
• Mødeleder, referent og koordinator på udviklingstiltag
• Ansvarlig for operationscentrets billedopbygning og for reaktioner herpå (maritim og luft)
• Støtte i forbindelse med militære operationer
• Støtte i forbindelse med Search and Rescue (SAR) operationer

Samtidig vil du opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Forsvarets opgaveløsning i Arktis mere generelt. Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

Som vagtholdsleder ved Joint Operations Centre (JOC) og Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), vil du spille en vigtig rolle i løsningen af de mangeartede værnsfælles operative og taktiske opgaver, som AKO JOC/JRCC bliver stillet over for. Du vil være specialisten, der kan rådgive i løsningen af maritime operatio-ner. Du vil også få opgaver inden for luftrumsovervågning, som eksempelvis, at der i samarbejde med Air Control Wing (ACW) i Karup reageres på hændelser relateret til luftbilledet. Dette samarbejde skal udvikles inden for det næste års tid.
Om dig
Du er oversergent med erfaring fra sejlende tjeneste med kampinformation (KI) som speciale og/eller fra operationscentertjeneste. Er du sergent vil der være mulighed for videreuddannelse og udnævnelse i stillingen.

Stillingen fordrer, at du har en solid baggrund som operativ i forhold til JOC/MOC tjeneste samt sejlende KI tjeneste. Har du erfaringer med luftoperationer, vil dette også blive vægtet tungt. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til systemer som MDA, SARIS, SitaWare, ODISS, NSWAN/MCCIS, HEMNET, BICES samt MICE/ICC og AIMS.

Har du indsigt i maritime operationer med afsæt i NATO doktriner, og har du deltaget i udsendelser eller større øvelser, vil dette ligeledes vægte tungt.

Du vil have daglig kontakt til civile- og militære samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. Du skal således også være en god kommunikator på dansk og engelsk. Kendskab til grønlandsk eller færøsk vil være et godt supplement.
Som vagtholdsleder vil du komme til at indgå i et dedikeret team, som har stor erfaring inden for et bredt udsnit af arbejdsområder.

Som person er du moden, selvstændig og god til at samarbejde både med dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere.
Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt bidrager til at fremme det gode arbejdsklima.
Du skal have forståelse for, hvordan din løsning af arbejdsopgaverne som vagtholdsleder og systemansvarlig påvirker den samlede opgaveløsning.
Da hverdagen i JOC/JRCC til tider kan være hektisk, er det vigtigt, at du er god til at holde flere bolde i luften samtidig. Det er vigtigt for os, at vi bevarer et godt sammenhold og et godt humør – trivsel er den væsentligste faktor for læring, udvikling og resultater!
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Nuuk.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Særlige grønlandske vilkår
Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.
Du kan medbringe din eventuelle samlever og børn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KK Michael Hjorth, FKO-A-CHJOC@fiin.dk, tlf. +299 36 40 16.

Du kan kontakte major Allan Hermansen, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på FPS-RA-MA01@MIL.dk eller på tlf. +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Langvad Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs247@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningsfristen er den 25. juni 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler i uge 26/27. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.

Stillingen ønskes besat senest den 1. august 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.06.2019

Indrykningsdato

04.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent