Almen sergent Hæren 1

Garnisons Logistik- og transportbefalingsmand (oversergent) til 2. EOD-bataljon


Garnisons Logistik- og transportbefalingsmand (oversergent) til 2. EOD-bataljon

Er du en oversergent eller sergent som kunne tænke dig at komme til at arbejde inden for ”logistiksporet” - så har vi stillingen - hvor der vil være mulighed for logistisk kompetenceudvikling. Du er måske en befalingsmand, som har brug for en periode med mindre øvelsesaktivitet?
Bataljonen er klar til at forhandle om et logistisk tillæg.
Vi kan i fællesskab aftale, hvilke opgaver der i særlig grad vil give jobtilfredsstillelse.
Om os
2 EOD-bataljon (2 EODBTN) består af en stab, en S7 uddannelsessektion, en S7 EOD og Search sektion, et EOD og Search kompagni (ESKMP), et Hærens Reaktionsstyrkekompagni og to Hærens basisuddannelseskompagnier.

2 EODBTN gennemfører Hærens Basisuddannelse (HBU) for ca. 300 værnepligtige halvårligt. ESKMP er ansvarlig for varetagelse af det nationale ammunitionsrydnings-beredskab og uddannelsen af kompagniets tre EOD-delinger.
HRU-kompagniet uddanner årligt to hold reaktionsstyrkesoldater.

Vi er en bataljon med et stort opgavespektrum. Logistikken i bataljonen spænder over et stort spektrum. Fra det specialiserede EOD-materiel til materielbehovene i f.m. HRU og HBU.

Vi er ikke en operativ bataljon og har derfor begrænset øvelsesaktiviteter. Logistiksektionens hovedopgave er således at varetage de logistikske opgaver i f.m. den daglige uddannelse i HBU og HRU samt de logistiske opgaver i f.m. EOD og Search kompagniet.
Om stillingen
Logistik sektionen ved 2 EODBTN har ansvaret for koordinering og controlling af logistikken ved bataljonens fire underafdelinger.
Dit arbejde som logistik- og transportbefalingsmand vil således ske via garnisonstjeneste, men med mulighed for at deltage i de øvelses- og uddannelsesaktiviteter ved afdelingerne.

Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med større og komplekse opgaver vedrørende logistikområdet. Du vil blive kompetenceudviklet primært i relation til stillingen, men også anden relevant uddannelse efter aftale.

På grund af den store forskel på de fire underafdelinger, er der ikke to dage der er ens. Vi har alt fra de yngste værnepligtige, der prøver en uniform for første gang, til de ældste befalingsmænd og konstabler der har brugt hele karrieren på at specialisere sig inden for ammunitionsrydningsområdet.

Logistiksektionen består af en kaptajn, en materielbefalingsmand (seniorsergent), en logistikbefalingsmand (dig) og en overkonstabel, der tillige er bataljonens IT- mand.
Du vil blive beholdningsansvarlig for bataljonsstabens materiel. Desuden bidrager du til planlægning og udførelse af hele det logistiske område. Herunder behandling af relevante direktiver og bestemmelser.
Ud over det logistiske arbejde vil dine ansvars område også omfatte bataljonens kryptoaccount, samt deltagelse i regimentets arbejdsgruppe Etablissement.
Om dig
Du er udnævnt oversergent, eller sergent og vurderet egnet til videreuddannelse.
Du kan evt. have erfaring som forsyningsbefalingsmand ved en underafdeling eller som logistikbefalingsmand ved en bataljon.

Som person er du selvstændig og fleksibel, og du evner selv at prioriterer arbejdsopgaverne, samt strukturere din arbejdsdag. Du besidder et højt fagligt niveau og er indstillet på at lære nye ting. Du har desuden et positivt menneske syn, er god til at samarbejde og kommunikerer med andre mennesker på en klar og ligefrem måde.
Det vigtigste er – at du har lyst til at arbejde og blive videreudviklet inden for det logistiske spor.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fælles-overenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen: major Anders Pedersen på telefon: 72 82 52 02 / 25 59 17 57 eller MATBM: OS Jesper Mathiesen på telefon: 72 82 52 15
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon 72 81 91 63.
Stillingen er til besættelse snarest mulig. Ansøgning sendes via link i højre side og du opfordres til af medsende de seneste to FOKUS.
Ansøgningsfrist 23 juni 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

04.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent