FMN

Udstationering til Polen – Sektionschef til J8 Contracting ved Headquarters Multinational Corps Northeast


Udstationering til Polen – Sektionschef til J8 Contracting ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Har du flair for økonomi og planlægning og kendskab til NATOs overordnede struktur? Vil du arbejde under fremmede himmelstrøg i et operativt og professionelt miljø i en dynamisk multinational ramme? Så tilbyder vi en stilling som Branch Chief Contracting i J8, hvor du også bliver medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 46 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999, og vores nuværende engagement er 46 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag. Der er således omkring 50 tilknyttet reserveentiteten. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin det største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur, en certificering som skal fornys i 2021. Hovedkvarteret har et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab med henblik på indsættelse med hele eller dele af hovedkvarteret inden for NATO’s nordøstlige område.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere, som bemandes med personel fra op til 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Du kommer således til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).

Du vil indgå i et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.

Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber og de mange sociale aktiviteter for hele familien danner mulighederne for et aktivt fritidsliv med mange multinationale, såvel som nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen.
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.

For dig, vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

Som Branch Chief Contracting er du ansvarlig for HQMNCNE indkøb og indgåelse af kontrakter med samarbejdspartnere, ligesom du deltager som repræsentant for J8 i øvelsesvirksomhed og arbejdsgrupper.

Der er generelt en øget fokus på økonomi og derfor også på en effektiv indkøbstrategi i forhold til det lokale såvel som det internationale marked. Det er fortrinsvist indenfor IT og kommunikationsbranchen, at de fleste indkøb foretages.

Som chef er du ansvarlig for at hele området udvikles og følger med branchens udvikling. Der er mange administrative arbejdsopgaver og du skal være klar til at sætte dig ind i de rutiner der følger med når man arbejder internationalt.

Du er Branch Chief for en enhed på fire medarbejdere. Dig som chef og herudover en polsk kaptajn, en tysk seniorsergent og en lokalt ansat polsk assistent.

J8 består udover Contracting af yderligere to sektioner. Fiscal og Budget. I alt er der 15 medarbejdere i J8.

Du virker tillige som DACOS (stedfortrædende chef).
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS).

Vi forventer, at du har erfaring fra økonomi- eller forvaltningsfunktioner og, at du har god forståelse for NATO’s operative virksomhed samt et godt kendskab til NATO’s organisation.

Vi forventer, at du som dansk repræsentant i J-8 DIV er en synlig chef og, at du er i stand til at tage teten i multinationalt stabsarbejde, herunder at du selvstændigt kan sagsbehandle og rapportere komplekse sager. Du arbejder struktureret og omhyggeligt, og du evner at bevare overblikket selv i en meget hektisk hverdag med mange samtidige opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes for en periode på tre år fra 1. marts 2020.

Såfremt du er udnævnt major tillægges du grad af oberstløjtnant.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Ansøgningsfristen er 23. juni 2019.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

04.06.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent