Hæren 06

Operationsbefalingsmand til Command Support Company


Operationsbefalingsmand til Command Support Company

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø, i multinational ramme og med gode personlige udviklingsmuligheder?
Så skal du søge stillingen som næstkommanderende for Command Support (CS) deling (DEL) WEST i Command Support Company (CSCOY). CSCOY, der er en del af Command Support Battalion (CSBn), og vi støtter Multinational Division North (MNDN) operative opgaveløsning i såvel Danmark som i Letland.
Om os
CSCOY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til MNDN.

CSCOY består for nuværende af to operative delinger, som i udgangspunktet støtter MNDN fredstidshovedkvarterer i henholdsvis Karup (Danmark) og Adazi (Letland), samt en kommandodeling.
Kommandodelingen, hovedparten af CS DEL WEST samt CS DEL EAST har pt. deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia.
I løbet af indeværende forsvarsforlig er der planer om, at øge tilstedeværelsen med personel fra CS DEL EAST i Adazi, mhp. at understøtte opbygningen af MNDN hovedkvarter i Letland.
Ud over den operative opgave med opbygning af MNDN, står CSCOY også for støtten til MNDN øvelses- og træningsaktiviteter.

Multinational Division North (MNDN) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark. I 2021 forventes hovedkvarteret i Karup at flytte til Slagelse.
Om stillingen
Du vil have fast tjenestested i Karup.
Som operationsbefalingsmand vil du fungere som sektionsfører for Headquarters section. Indledningsvis vil den del af tjenesten komme til at ligge i Karup med henblik på at danne erfaring for tjenesten i hovedkvarteret.
Efterfølgende vil tjenesten gradvis flytte til Slagelse, hvor du vil gøre klar til at modtage den del af Headquarters section, som vil flytte med fra Karup.
Det påregnes at MNDN HQ gradvis vil flytte fra Karup til Slagelse, hvilket betyder, at du skal kunne servicere hovedkvarterets personel i Slagelse.

CSDEL WEST understøtter både HQ MNDN i Karup (og Slagelse) samt CSCOY og CSBn i Fredericia. Dette gælder på alle netværk fra Internet til og med Nato Secret.

CSCOY er en enhed i udvikling, så der vil være rig mulighed for, at du kan specialisere dig inden for de serviceområder, som er efterspurgt af MNDN. Du vil få vide rammer til, at gøre dig dine egne erfaringer, og samtidigt blive støttet i din egen faglige udvikling.
Stillingen vil ligeledes give dig en stor medindflydelse på KMP procedurer og daglige drift.
Om dig
Du er oversergent med gode anlæg for IT og du besidder et godt kendskab til MS-OFFICE samt LC2IS. CSBn såvel som CSCOY er multinationale enheder, og derfor forventes dit engelsk niveau at være 3-3-3-3.

Du er en person som kan arbejde selvstændigt. Du har en positiv indstilling, og du er klar til at yde service, selv om det ikke nødvendigvis er IT-relateret.
Du er desuden meget service mindet med en stor lyst og vilje til at være omstillingsparat.
Som person har du sans for at samarbejde, og er dygtig til at begå dig blandt dine kollegaer på alle niveauer i forsvaret. Herudover kan du arbejde struktureret og kan håndtere at have mange bolde i luften på én gang.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Dit faste tjenestested vil være ved Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; Nicolai Lyngaa på telefon (direkte): 72 82 65 23 / Mobil: 41 65 62 78 eller på mail MNDN-CB-100A@MIL.DK
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er den 22. juli 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

22.07.2019

Indrykningsdato

29.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent