Hæren 06

Administrationsbefalingsmand til staben ved Command Support Battalion


Administrationsbefalingsmand til staben ved Command Support Battalion

Vil du være med til at skabe fundamentet for en nyetableret, multinational og operativ bataljon? Så skal du søge stillingen som administrationsbefalingsmand ved Command Support Battalion.
Om os
Til støtte for Multinational Division North (MNDN) har Føringsstøtteregimentet (FSR) oprettet en Command Support Battalion (CSBn). CSBn består af: en stab, et dansk kompagni (KMP), et estisk KMP samt et lettisk KMP. CSBn er ansvarlig for at håndtere alle praktiske forhold til støtte for MNDN opgaveløsninger i: fred, krise og krig, herunder opgaver som nationalt støtteelement (NSE).

Det multinationale hovedkvarter har dele af staben placeret i Karup og øvrige dele i Adazi, Letland. CSBn vil være placeret i Fredericia, og har medarbejdere fast tjenestegørende i såvel Fredericia og Karup som Adazi, til direkte støtte af hovedkvarteret.

Den stab du vil blive en del af, består af en administrationssektion, en efterretningssektion, en operationssektion, en logistiksektion, en CIS sektion samt en økonomisektion. Staben ved CSBN er ligeledes multinational, hvorfor stillingerne vil være besat af dansk og lettisk personel. Nogle stillinger vil være med fast tjenestested i Danmark og andre med fast tjenestested i Adazi.
Du vil være fast tjenestegørende i Fredericia og direkte underlagt stabschefen.
Om stillingen
Som administrationsbefalingsmand (ADMBM) vil du være ansvarlig for planlægning og gennemførelse af den administrative støtte til CSBn aktiviteter og operative opgaver. Du vil være CSBn administrative Centre of Gravity i forhold til foresatte danske myndigheder samt de administrative fællesskaber.
Du vil ligeledes være den administrative kontaktperson ved CSBn, for MNDN, samt være sparringspartner for CSCOY kompagnibefalingsmand og DANELM, der er fast placeret i Adazi. Herfra varetager NSE lignende opgaver for dansk udstationeret personel i Letland.

I forbindelse med stabsarbejder, øvelser og deployeringer vil du være ansvarlig for, at den operative administration understøtter CSBn indsættelse, herunder deltage i føringen af CSBn kommandostation til støtte for KIH, som en del af MNDN HQ.
Herudover kan der være behov for at yde støtte til bl.a. uddannelse af befalingsmænd og konstabler ved CSBn og CSCOY. Enten inden for specialer du allerede er velbevandret i eller inden for andre specialer, som vi i fællesskab definerer og klæder dig på til. Her vil du have medindflydelse.

Som ADMBM skal du koordinere administrationen ved CSBn og håndtere den daglige administration i staben med særlig fokus på understøttelse af den daglige drift.
Du vil komme til at arbejde tæt samme med stabschefen, den øvrige stab samt bataljonsbefalingsmanden.

Dine opgaver vil være meget alsidige, og du vil få stor medindflydelse på CSBn procedurer og processer.

Stillingen er ikke traditionel ADMBM og heller en ”gammeldags” S1. Du vil have indflydelse på opgaveporteføljen, og du har også mulighed for at blive udfordret i opgaver, der måske normalt ligger uden for S1 virket.

Du må forvente en del rejseaktivitet i såvel ind- som udland, dels ved deltagelse i nationale og internationale koordinationsfora, og dels i forbindelse med øvelsesaktivitet i udlandet og kontaktbesøg i Adazi.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der er vurderet egnet til Videreuddannelsestrin II for mellemledere. Tidligere erfaring med administration er ønskelig, men ikke et ubetinget krav. Det er dig som person og dine samlede kompetencer vi er interesseret i.

Du er rollemodel og bredt respekteret som en kompetent befalingsmand. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.
Du arbejder struktureret og er god til at omsætte komplekse opgavestillinger til overskuelige delopgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.
Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte stabschefen for CSBn; major M.K. Madsen på telefon: 72 82 64 10 / 41 94 62 88, email: MNDN-CB-COS@FIIN.DK
Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail, idet STCH gennemfører en del tjenesterejser i udlandet, hvilket kan vanskeliggøre telefonisk kontakt.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 22. juli 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter, med henblik på ansættelse snarest muligt derefter. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland.
I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.
MNDN hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO’s afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning.
MNDN forestår tillige uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.07.2019

Indrykningsdato

29.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent