Almen sergent Hæren 1

Korporal som forsyningshjælper ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)


Korporal som forsyningshjælper ved 5. Nationale Støtteelement i Vordingborg (genopslag)

Vi søger en korporal eller overkonstabel af 1. grad med gennemført korporaluddannelse, til at bidrage til den interne logistik og daglige materieladministration ved 5 NSE. Du skal være forsyningsbefalingsmandens nærmeste og naturlige afløser, og du skal være enhedens ’floorwalker’ indenfor forsyningstjenesten, samt gennemføre sidemandsoplæring.
Om os
5. Nationale Støtteelement er en enhed, der består af 114 medarbejdere. De tre hovedfokusområder for 5 NSE er uddannelse af værnepligtige under Hærens Basis Uddannelse (HBU), Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og en transportdeling.
5 NSE modtager cirka 40 værnepligtige to gange om året henholdsvis i februar og august.

5 NSE har en målsætning om at rekruttere 18 til at gennemføre HRU og fire til at gennemføre den Grundlæggende Sergentuddannelse. HRU begynder to gange om året i henholdsvis juni og november. Konstabeleleverne får en grundig indføring i de militære fag, og de får en uddannelse som transportmænd.

Transportdelingen skal støtte de øvrige NSE ved bataljonen med transporttjeneste. Desuden er transportdelingen 5 NSE kompetencecenter indenfor terminaltjeneste, transporttjeneste, bjergningstjeneste, forsyningstjeneste, skydning og skyttetjeneste.

4 NSBTN er underlagt Trænregimentet og består af fem underafdelinger. 1 – 3 NSE uddanner og udsender personel til de udsendte nationale støtteelementer. 4 NSE kerneopgave er Host Nation Support, mens 5 NSE er bataljonens uddannelsesunderafdeling.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger indenfor transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har kontinuerligt bidrag i både Afghanistan og Kuwait/Irak, samt eFP fra 2020. 4 NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Som forsyningshjælper ved 5 NSE gennemfører du enhedens praktiske og driftrelaterede logistiske opgaver. Du bidrager til den interne logistik og daglige materieladministration ved ENH, og du håndterer enhedens regnskab i myndighedsbeholdningen.

Du er Forsyningsbefalingsmandens nærmeste og naturlige afløser, og du skal i dennes fravær overtager den daglige drift af forsyningstjenesten i enheden. I dit daglige virke skal du desuden deltage i at holdningspræge NSE øvrige sektioner indenfor forsyningstjeneste.
Med din solide baggrund indenfor myndighedsbeholdning skal du være 5 NSE ‘floorwalker’ indenfor området og gennemfører således sidemandsoplæring for ny tilgåede medarbejdere.
Om dig
Du er korporal eller overkonstabel af 1. grad med gennemført korporal uddannelse. Såfremt du er overkonstabel med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre korporal uddannelsen (modul I og II), kan du ansættes med en uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre korporaluddannelsen.

Som korporal skal du være den modne fagspecialist, som er specialiseret i forsyningstjenesten og har erfaring indenfor de relevante fagområder af forsyningstjenesten ved et nationalt støtteelement. Du har minimum 5-7 års tilfredsstillende militær tjeneste med relevant INTOPS erfaring og kan dermed pålægges et tungere ansvar, end man vil kunne forvente af en overkonstabel.

Du er den modne soldat, der gennem flere års tjeneste har oparbejdet gode uddannelses-, ledelses- og føringsmæssige kompetencer. Du er bevidst om dine menneskelige egenskaber og kan pålægges rollen som gruppefører og instruktør.

Som forsyningshjælper skal være klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven. Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation. Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser, og du har lyst til og flair for arbejdet med forsyningstjenesten.

Er du klar på jobbet som FSHJ, hvor du er den, der har overblikket og kender dit fag ned til mindste detalje, og hvor du, vigtigst af alt, kan arbejde i frihed under ansvar med dit eget speciale indenfor forsyningstjenesten, så er stillingen som FSHJ/KP ved 5 NSE lige noget for dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 5 NSE, KN Amalie Allan på tlf. 72 83 75 26 eller KMPBM SSG Henrik Schmidt på tlf. 72 83 74 11.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Vordingborg

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

28.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent