Vagthavende Officer ved Nationalt Maritimt Operationscenter, Søværnskommandoen


Vagthavende Officer ved Nationalt Maritimt Operationscenter

Er du kaptajnløjtnant, eller premierløjtnant med meriteringspotentiale og har du mod på at være vores nye vagthavende officer med blandt andet ansvar for søredning? Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC).
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og indgår i Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre) ved Forsvarskommandoen. Operationscentret løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder varetagelse af opgaven som det danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indfly-delse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
I tæt samarbejde med resten af vagtholdet, har du ansvaret for den sikre og effektive gennemførsel af redningsoperationer til søs, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse i de danske farvande. Herunder også indsættelse og koordination af relevante militære og civile ressourcer, så som redningshelikoptere, redningsfartøjer, marinehjemmeværnsen-heder samt fartøjer fra politiet og de kommunale beredskaber.

Stillingen er døgnbemandet, hvilket betyder, at du indgår i vagtholdsskift med skiftende arbejdstider, herunder også i weekender. Det samlede team af Vagthavende Officerer be-står af syv officerer på kaptajnløjtnant niveau, der alle er specialiserede til netop denne stilling igennem diverse kurser, sidemandsoplæring og øvelser.

Selvom jobbet primært har fokus på den operative opgaveløsning, kan der forekomme sagsbehandling, eksempelvis igennem deltagelse i arbejdsgrupper, samt mødevirksomhed relateret til stillingen.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Søværnet, af taktisk linje, gerne med relevant erfaring fra sejlende tjeneste. Det er en fordel, men ikke afgørende, at du har erfaring fra Søværnets nationale opgaveløsning, eller som taktisk officer fra større enheder.
Jobbet kræver en vagthavende officer, der er engageret og meget ansvarsbevidst, og som er i stand til at håndtere høj kompleksitet i den daglige opgaveløsning. Du skal kunne håndtere mange opgaver samtidig, og altid formå at komme i mål. Det er derfor også et krav, at du har tilstrækkelig gennemslagskraft til at føre operative beslutninger ud i livet, igennem resten af vagtholdt. Vi vil i ansættelses- og uddannelsesprocessen have fokus på din ansvarlighed, handlekraft, selvstændighed, fleksibilitet, robusthed og ikke mindst samarbejdsevne.
Du har både evner og lyst til at indgå i de daglige operationer i NMOC med de mange forskellige opgaver, hvilket indebærer et tæt samarbejde med både civile og militære samarbejdspartnere. Du skal have indsigt og forståelse for den værnsfælles nationale styrkeind-sættelse, samt opgaveløsningens samfundsmæssige betydning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.


Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk.
 
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 7284 0260 eller fko-sv-chmc@mil.dk.

Ansøgningsfrist er 19. juni 2019. Samtaler forventes gennemført i Karup umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er premierløjtnant og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 

Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.06.2019

Indrykningsdato

22.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent