Søværnet 04

Dæksgast til Fregatten NIELS JUEL


Dæksgast til Fregatten NIELS JUEL

Kan du godt lide at arbejde i teams, hvor to dage ikke er ens, og hvor opgaverne favner bredt? så er Fregatten NIELS JUEL et sted for dig.
Om os
NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets nyeste, sejlende kampenheder.

Fregatterne er indrettet som luftforsvarsfregatter, som kan løse både nationale og internationale opgaver. Vi har et varieret sejladsmønster med fokus på træning til indsættelse i internationale missioner.

Vi kan tilbyde et praktisk alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et forløb med kurser og efteruddannelse.

Der er en stærk kultur ombord, som har rod i Søværnets traditioner.

NIELS JUEL har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Som dæksgast ombord NIELS JUEL vil du blive en del af dækssektionen under logistikdivisionen. Sektionen består af en dæksofficer, en dæksbefalingsmand og 11 konstabler.

Dit primære arbejdsområde vil være dækket, hvor du vil stå for vedligehold og drift af dækket.

Til søs vil der være følgende opgaver:

Drift af dækket; her vil du komme til at arbejde med helikopter, gummibåd, kraner samt bemanding af tungt og let maskingevær. Derudover vil du komme til at indgå som en del af et brohold på tre, som står for den sikre sejlads af skibet.

Under kamp og havari vil du indgå som en del af skibets havariorganisation, her vil du spille en vigtig rolle i den interne kamp om bord, som røgdykker, tilrigger eller plotter/chatter.

I havn vil du indgå i en vagttørn som røgdykker, samt daglig arbejde som primært vil være vedligelholdelse af skib samt færdigheder.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling gennem kurser, uddannelse og sidemandsoplæring, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker i videst mulige omfang.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om dig
Det forventes, at du har gåpåmod, at dine hænder er skruet rigtigt på, samt du har en god portion godt humør og befinder dig bedst med at arbejde sammen med andre. Dog skal du være selvkørende og kunne tage ansvar for opgaverne.

Da opgaverne favner bredt, er det vigtigt, at du er omstillingsparat og klar til at give en hånd med på andre områder end dit primære.

Ligeledes sætter du pris på kammeratskab og vægter det ombordværende sociale liv højt, hvilket er nødvendigt på et skib, hvor man ofte er hjemmefra i længere perioder.

Kvalifikationer
Krav:
Du skal kunne gennemgå Søværnets Basisuddannelse.
Du skal kunne uddannes som røgdykker.
Du skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.
Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers kursus, samt nogle opfølgende kurser for at kunne bestride stillingen.
Har du en civil baggrund vil du skulle gennemgå søværnets basisuddannelse.

Helbredskrav:
Du skal kunne opnå godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Du skal kunne bestå forsvarets træningstilstandsprøve og coretest til niveau 2.
Hvis du ikke allerede er ansat i Forsvaret, skal du forberede dig på at aflægge Forsvarets Fysiske test i forbindelse med en eventuel samtale. Du kan læse mere om de fysiske krav her: Forsvarets Fysiske tests.

Ønskelige:
• At du er uddannet i TMG og/eller LMG.
• At du har speedbådsførerbevis
• At du har truck og kran D certifikat.
• At du har epoxycertifikat.
• At du er uddannet som røgdykker.
• At du er uddannet skibsassistent.
• At du er uddannet med svendebrev.
• At du har håndværksmæssig erfaring.
• At du har erfaringer med arbejde og vedligehold af kraner.


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i Internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Dæksofficeren Ole Kramer Rold Jensen på D21-K1-DKO@mil.dk eller telefon 61 71 63 98. Alternativt SSG Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 23. juni 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 27.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

21.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent