Rådighedsstilling - Hjælpeinstruktører til Reserven ved Operations Support Wing


Rådighedsstilling - Hjælpeinstruktører til Operations Support Wing Reserve

Er du konstabel eller overkonstabel og kan du tænke dig at blive hjælpeinstruktør ved Operations Support Wing Reserve?

Forsvaret er parat til at udfordre dig - er du parat til udfordringen?

Om os
Operations Support Wing på Flyvestation Karup er blandt andet ansvarlige for at gennemføre alle grund- og efteruddannelser i Karup, som varierer fra uddannelse af værnepligtige og grundlæggende våbenuddannelse til missionsorienteret uddannelse for enheder og personel, der skal udsendes.

Operations Support Wing Reserve er et integreret element i Operations Support Wing opgaveløsning. Personellet i reserven arbejder tæt sammen med personellet i den faste struktur, hvilket især gør sig gældende i forhold til den missionsorienterede uddannelse, hvor Operations Support Wing i fremtiden bliver en stor aktør i at gennemføre alt missionsforberedende uddannelse i Flyvevåbnet, hvorfor dette også forventes at blive en af vores største opgaver fremadrettet.
Om stillingen
Der er tale om en meget aktiv enhed med mange og forskelligartede opgaver, hvilket på den ene side betyder masser af spændende tjeneste, men på den anden side også en høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvornår tjenesten lægges.

Du skal regne med at blive indkommanderet mellem 7 – 20 dage om året, og at hovedparten af tjenesten foregår på hverdage.

Din primære opgave bliver at støtte med planlægningen, opstillingen og gennemførelsen af den missionsforberedende uddannelse (MISU) for personel i Flyvevåbnet, der står for at skulle udsendes.

Som udgangspunkt skal du starte som MISU hjælpeinstruktør med et primært fagområde indenfor SKYD, SKYT eller SAN. Afhængigt af behovet får du måske også et sekundært fagområde indenfor CBRN/Brand og redning.

Vi sørger for, at du får den nyeste uddannelse inden for dit fagområde, så du er ordentligt klædt på til at undervise de folk, der skal udsendes.

På sigt får du mulighed for at efteruddanne og specialisere dig yderligere indenfor dit fagområde.

Job og funktioner varierer i grad og selvstændighed alt efter dit kompetenceniveau. Har du ikke hjælpeinstruktøruddannelsen, skal du være villig til at gennemføre den.
Om dig
Du tilhører konstabelgruppen i Forsvaret og har en instruktøruddannelse, samt erfaring med at undervise.

Da vi arbejder med folk, der skal udsendes, er det en fordel, hvis du selv har en udsendelse i bagagen.
Som en naturlig del af dig, kan du samarbejde med alle typer mennesker, både danske og udenlandske samarbejdspartnere, og du er god til at skabe relationer til andre enheder og pleje disse.

Du har lyst til et relativt højt aktivitetsniveau som reservist, da du både skal have tid til at gennemføre den nødvendige faglige efteruddannelse og kunne støtte enheden med gennemførelse af de forskellige opgaver.

Som nævnt ligger en stor del af tjenesten på hverdage, da det er her vores kunder er på arbejde, hvorfor du skal være fleksibel i forhold til at kunne lægge din tjeneste på hverdage. Vi er dog også realistiske og har forståelse for, at tjenesten hos os ikke er din primære beskæftigelse og at du til tider kan have behov for at sætte tjenesten på standby, hvilket vi finder en løsning på, hvis det skulle blive relevant.

Alle vores opgaver løses i større eller mindre grupper.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til konstabel eller overkonstabel af reserven, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesspecialist chefsergent af reserven Rudy Dahl via mail: oswreserve@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard Bøje på telefon 7281 9190.

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2019, og vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Vi forventer at holde samtaler samt ansætte løbende indtil ansøgningsfristens udløb, så din ansøgning imødeses snarest.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.06.2019

Indrykningsdato

20.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent