Almen sergent Hæren 1

IT-Supportere til Føringsstøtteregimentet


IT-Supportere til Føringsstøtteregimentet

Ønsker du faglige udfordringer i en dynamisk enhed med satellit – og IT materiel, stor frihedsgrad i arbejdets udførelse og en god uformel kollegial tone? Så er CIS kompagni/1. Brigade i Fredericia måske enheden, du drømmer om at blive en del af!
Om os
Kompagniet er nyoprettet, men bygger på grundstammen af tidligere 1. CIS kompagni. Enheden består pt. af en kommandodeling, en systemkontrol samt tre linjedelinger. Kompagniet er en operativ enhed, hvis primære opgave er at understøtte 1. Brigade med Communications and Information Systems-løsninger på kamppladsen.

Vi er oprettet som en del af Forsvarsforlig 2018-2023 og tæller pt. 82 soldater. Enheden skal bygges op over de kommende år, så der i 2023 er 166 soldater. For fremtiden vil enhedens vognpark primært bestå af Piranha 5, samt Eagle 5. Vi har desuden en større mængde satellit-, IT- og radioudstyr.

Personel- og erfaringssammensætningen i enheden er meget bred, hvilket gør opgaveløsningen spændende og mulig. Vi holder en uformel omgangstone: Som specialenhed er dette en forudsætning for at kunne løse de komplekse opgaver, vi tildeles. Vi er meget ambitiøse i forhold til opgavernes løsning – og selvledelse er et krav/vilkår ned til yngste CIS-mand.
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives: Til trods for et højt tempo i dagligdagen, er der plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf mange har været i kompagniet længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø i kompagniet tilskrives ofte som årsag til at vi kontinuerligt tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.
Om stillingen
De væsentligste arbejdsopgaver er: personlig og faglig træning, varting og klargøring af vores materiel samt deltagelse i garnisonsdriften, alt sammen med henblik på at kunne levere en professionel støtte til Forsvarets operative enheder under internationale missioner samt øvelser.

Som IT-supporter er det primært server, arbejdsstationer og data delen der arbejdes med, men der vil også blive opgaver inden for netværksområdet. Alle arbejdsopgaver løses i rammen af den CIS-enhed som man indgår i. Vores succes måles direkte i de feedback, vi får i forbindelse med missionerne, samt den efterspørgsel, der er på vores kapaciteter.
Om dig
Du skal have en IT supporter uddannelse, samt have erhvervet kørekort til personbil B.

Har du ikke allerede gennemført din militære grunduddannelse, kan du ansættes på en uddannelsesaftale mhp. at gennemføre Hærens basis uddannelse og Hærens reaktionsstyrke uddannelse, sideløbende med, dit job som IT supporter. Du skal i givet fald bestå en afprøvning i Jonstrup, som omfatter: Forsvarets fysiske basiskrav, helbredsundersøgelse og en kort psykolog samtale, der samlet tager en lille dags tid. Rejse til og fra Jonstrup sker på egen regning. De kommende afprøvningsdage er; 24. maj, 04 juni og 13. juni 2019.

Du skal være udsendelsesparat og kunne honorere forsvarets fysiske og lægelige krav til operativt personel.

Du skal være god til at samarbejde, have en professionel indstilling til opgaveløsningen og være fleksibelt indstillet både hvad angår arbejdstider men også hvad angår skiftende vilkår og kriterier for opgaveløsningerne.

Vi ser gerne, at du har erfaringer med:
- CISCO-produkter, overvejende indenfor routere, switche og firewalls, samt forsvarets krypto-produkter.
- Har arbejdet i operativt miljø, med forståelse for vilkårene som operativt indsat, med høj latency og begrænset båndbredde.
Det vil endvidere være en fordel hvis du har kendskab til NATO og FMI KAKI Netværks-miljøer.

Du må forvente at skulle på en kursus/videreuddannelse for at blive opkvalificeret på netop de systemer, der anvendes i Hæren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af Linjen og Reserven, konstabelelever og korporaler af Linjen og Reserven i Hæren.

Faglært tillæg er betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.
Svendebrev skal vedhæftes.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i CIS kompagni Brigade; kaptajn Ellen Stensgaard Mortensen på tlf.: 25 72 63 17 eller via mail på fsr-1b-100a@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse; FPS-BA-BS243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse 5. august 2019. Samtalerne forventes at blive gennemført i uge 27/2019.
Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.06.2019

Indrykningsdato

16.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent