FMN

Sagsbehandler til Udviklings- og Planlægningsstabens Maritime Kapacitetsudviklingssektion


Sagsbehandler til Udviklings- og Planlægningsstabens Maritime Kapacitetsudviklingssektion

Ønsker du et job med stor indflydelse i et år præget af forligsimplementering og vil du være med til at forme udviklingen af den maritime del af forsvaret?
Om os
Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion er organiseret under Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarsstaben og er placeret i Karup. Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion er ansvarlig for videnindhentning, koordination og rådgivning i relation til den maritime del af forsvarets udviklingsvirksomhed, herunder policy-, strategi-, udviklings- og konceptarbejde, nationalt som internationalt.

Den Maritime Kapacitetsudviklingssektion har til opgave at sørge for, at det konceptuelle grundlag, så vel som policy og strategi, understøtter den maritime udvikling. Dette gøres bl.a. ved udarbejdelse af en række udviklingskoncepter og business cases for nuværende og fremtidige kapaciteter. Ring gerne til os, hvis du vil vide mere om vores opgaver.

Vores sektion består af 11 militære medarbejdere, én chef og ti sagsbehandlere, samt et par projektmedarbejdere.
Om stillingen
Grundet de brede opgaver kommer du til at være med til at forme fremtidens søværn, og du kan bidrage til at skabe sammenhæng i denne udvikling.

Arbejdet er projektrelateret, og vi har en bred kontaktflade med mange samarbejdspartnere, nationale som internationale, hvor vi trækker på såvel erfaringer fra forsvaret som erfaringer fra samarbejdspartnere i NATO.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med VUT-I/L eller tilsvarende videreuddannelseskursus (VUK). Alternativt er du erfaren premierløjtnant (min. 4 års operativ tjeneste) med ambitioner om udnævnelse.

Om du er tekniker, våben- og elektronikofficer eller taktiker er mindre væsentligt, men vi lægger vægt på, at du har lyst til at bidrage til udviklingen af fremtidens søværn. Du får et stort råderum for opgaveløsningen, så vi forventer selvstændighed og ansvarsfølelse. Der er fokus på kvalitet i de analyser, der ligger til grund for sektionens arbejde, og derfor skal du også kunne indgå i teams, hvor der kan være behov for både ledelse og gensidig støtte og sparring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Kontakt og ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 2. juni 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 23-24, 2019. Tiltrædelse 1. august 2019

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for den Maritime Kapacitetsudviklingssektion, kommandørkaptajn Kenneth Nielsen, på telefon 20 61 81 64.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Peter Korfits Frank, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72819140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

15.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent