Almen sergent Hæren 1

Rådighedsstillinger – Delingsførere i totalforsvarsunderafdelingen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland i Skive.


Rådighedsstillinger – Delingsførere i Totalforsvarsunderafdelingen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland i Skive

Totalforsvarsunderafdelingen under Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland søger to premierløjtnanter af reserven som delingsførere for to af vores tre delinger.

Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer, og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst, er du måske vores nye kollega.
Om os
Totalforsvarsunderafdelingen har til opgave at opstille, uddanne og føre totalforsvarsstyrken, bestående af hjemsendte HBU soldater, såfremt disse skulle blive aktiveret.

Underafdelingens primære opgave er bevogtning og sikring, i samarbejde med hjemmeværnet.

Underafdelingen er kadre bemandet, og vores opgaver i fredstid, består primært af egen føreruddannelse og førervirke i underafdelingen, og sekundært støtte til hjemmeværnsdistriktet, fx med undervisning og kontrolvirke.
Om stillingen
Vi søger to premierløjtnanter af reserven, der kan indgå i en af vores ledige stillinger som delingsfører.

Underafdelingen består yderligere af en chef, næstkommanderende, kommandobefalingsmand og tre delinger med hver en delingsfører, næstkommanderende deling og tre gruppeførere.

Som delingsfører har du ansvaret for uddannelse og føring af delingen. Uddannelsen foregår normalt i rammen af underafdelingen.

Derudover vil der være mulighed for deltagelse i en lang række øvrige aktiviteter, som Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland tilbyder personel af reserven.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant af linjen eller reserven, alternativt uddannet løjtnant af reserven og vurderet egnet til udnævnelse.

Det vil være at fortrække, at du har erfaring med planlægning af uddannelse på underafdelingsniveau, og samtidigt har en vis operativ indsigt.

Der kan forventes 10 indkommanderingsdage om året, idet dette dog kan variere afhængigt af opgaverne, samt dine egne ønsker.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Er du ikke allerede udnævnt til premierløjtnant af reserven, vil der være mulighed for, at der udfærdiges en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af manglende uddannelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte chefen for totalforsvarsunderafdelingen kaptajn Steffen Lindholt Poulsen på mail: steffen@vissys.dk eller
chefen for Operations- og uddannelsessektionen major Jesper Toft Nielsen på tlf.: 72 42 06 02, eller via mail: HDMVJ-CHOPU@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via mail: Fps-ba-bss03@mil.dk

Ansøgningsfristen udløber den 9. juni 2019. Ansættelsessamtaler vil i perioden blive gennemført løbende efter aftale med den enkelte ansøger. Dette betyder, at du blot skal sende din ansøgning, når du er klar, og ikke vente på ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til en af rådighedsstillingerne, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det
omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland
Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland er placeret på Skive Kaserne og dækker samme geografiske område som Midt- og Vestjyllands Politi, og arealet er på ca. 10.000 km2, som strækker sig fra Vejlerne ved Thisted i nord til Tipperne i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord, og fra den jyske vestkyst til Silkeborg i øst. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Distriktets stab består bl.a. af en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion, og vi er i alt knap 18 medarbejdere.

Distriktet yder bistand til forsvaret, samfundet, totalforsvaret og politiet. Vi er særligt uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af danske samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsidstrikt Midt- og Vestjylland

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

09.06.2019

Indrykningsdato

15.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent