Hæren 06

Sagsbehandler til S7 for Kampingeniørtjenesten ved 1. Panseringeniørbataljon (genopslag)


Sagsbehandler til S7 for Kampingeniørtjenesten ved 1. Panseringeniørbataljon (genopslag)

Har du lyst til at medvirke til udviklingen indenfor kampingeniørtjenesten i Hæren? Så er du måske den seniorsergent, som vi søger.
Om os
S7 under 1. panseringeniørbataljon er overordnet ansvarlig for den kapacitetsnære udvikling og uddannelsesvirksomhed inden for ingeniørføring og kampingeniørtjenesten. Sektionen deltager i en række udviklingsaktiviteter både nationalt som internationalt. Det kan eksempelvis være studie- og udviklingsmøder, arbejdsgrupper, projektimplementeringsgrupper i forbindelse med anskaffelse og implementering af nyt materiel, NATO arbejdsgrupper vedr. den militære ingeniørtjeneste. Sektionen gennemfører også kontaktbesøg og inspektioner ved enheder fra 1. Panseringeniørbataljon.

Sektionen behandler emner indenfor doktrin, organisation, teknologi og uddannelse. Det giver en alsidig og spændende hverdag, hvor du vil komme til at arbejde i et udfordrende miljø med motiverede og engagerede kollegaer, der besidder et højt fagligt niveau.
Vi lægger stor vægt på kompetenceudvikling af medarbejdere, hvorfor der også vil være mulighed for at gennemføre videreuddannelse i funktionen.
Om stillingen
Du bliver sagsbehandler indenfor uddannelse- og udviklingsvirksomhed, der relaterer sig til ingeniørføring og kampingeniørtjeneste. Det betyder, at du blandt andet bliver involveret i udarbejdelse af korte notater, der vedrører udvikling af koncepter indenfor primært ingeniørføring og kampingeniørtjeneste. Aktuelle emner og koncepter er bl.a. videreudvikling af nuværende materiel og nyanskaffelser i rammen af 1. Panseringeniørbataljon.

Din primære arbejdsopgave vil indledningsvis være at bidrage til udvikling af materiel samt nyanskaffelser til 1. Panseringeniørbataljon, hvilket indebærer udarbejdelse af korte notater, dialogmøder med enheder i 1. Panseringeniørbataljon, udarbejdelse af planer for afprøvning samt udarbejdelse af brugerspecifikationer.
Derudover vil der i takt med udrulning af Hærens Taktiske kommunikationsnetværk ved Ingeniørregimentet være behov for en sagsbehandler, der får et indgående kendskab til Battle Management System (BMS) og Afsiddet Battle Management System.

Dine opgaver vil være alsidige og kan variere over tid, under hensyntagen til, hvilke emner der er aktuelle. Du vil få indflydelse på udviklingen gennem dit arbejde. Dine opgaver vil bl.a. omfatte selvstændig sagsbehandling inden for aktuelle sagsområder. Du kan i perioder forvente at skulle deltage i inspektionsvirksomhed ved Ingeniørregimentet samt uddannelses- og udviklingsaktiviteter som besøg, møder og erfaringsindhentning på øvelser m.v.
Der er mulighed for fleksible arbejdstider. Dine arbejdsopgaver vil blive fastlagt under hensyntagen til dine kompetencer og interesser.
Om dig
Du er seniorsergent og har arbejdet med uddannelse af underførere, måske gennem kursusvirksomhed. Alternativt er du oversergent og nærmer dig tidspunktet for videreuddannelsestrin II for mellemledere.
Det er ønskeligt, at du har erfaring fra panseringeniørspecialet.

Som person er du typen, der selvstændigt tager fat på opgaver. Du er god til at se muligheder, og du tør afprøve nye ideer. Du er en person, der bryder med vanetænkning ved at udfordre eksisterende koncepter og løsninger, uden at miste realitetssans og fodfæste.
Du besidder gode samarbejdsevner der gør, at du hurtigt opbygger og vedligeholder relationer, både inden for Ingeniørregimentet, men også i forhold til samarbejdspartnere og interessenter inden for Forsvarets myndighedsområde.
Du er desuden i stand til at danne dig et overblik over opgaver og formår at identificere de afgørende elementer. Du tilpasser dig vekslende krav og vilkår i opgaveløsningen, og du trives godt i en hverdag, der ofte byder på nye udfordringer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel (CS).
Der er mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg i f.m. ansættelse.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Jeppe Würtz Iversen på tlf.: 21 68 74 22.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.06.2019

Indrykningsdato

15.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent