Hæren 06

Operationsofficer til S3 sektionen ved 1. Logistikbataljon


Operationsofficer til S3 sektionen ved 1. Logistikbataljon

Vil du tage del i at føre 1. Logistikbataljon, når den indsættes i rammen af 1. Brigade, så bør du søge stillingen som operationsofficer. Du vil blive en del af den taktiske stab, som uddanner og fører en af Hærens største bataljoner.
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg kaserne og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed, men varetager samtidigt det kapacitetsnære fagansvar for de dele af den taktiske logistik, som omfatter forsynings-, sanitets-, transport- og bjærgningstjeneste. Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af tre faste underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner, samt et designeret vedligeholdelseskompagni.
Om stillingen
Du skal være en del af den daglige bemanding af S3, som frem til årsskiftet vil bestå af fire officerer, to befalingsmænd og en korporal. Sektionen er den primære drivkraft bag uddannelsen af bataljonens dispositionsenheder, planlægning af årets aktiviteter og den indledende nedbrydning af tilgåede opgaver.

I takt med stabsdelingens opbygning til taktisk indsættelse vil sektionen udskille en officer, en befalingsmand og korporalen.

Sektionen er en del af den operative bataljonsstab, hvor du som operationsofficer vil deltage i bemandingen af bataljonens operations- og planlægningscentre. Herfra føres enheden på sigt under anvendelse af digitaliserede kommando- og kontrolsystemer, hvorfor du også vil deltage i operationaliseringen af den nye logistiske koncept.

Hverdagen vil veksle mellem garnisonsnær planlægning, tilrettelæggelse og mødevirksomhed, enkeltmandsuddannelse af stabens personel og øvelsesvirksomhed i rammen af bataljonens egen eller brigadens enhedsuddannelse, som vil finde sted i både ind- og udland.
Om dig
Du er kaptajn (M321) og har gennemført VUT-I/L eller VUK, BDE.
Såfremt du er udnævnt kaptajn på baggrund af gennemført VUK, BTN skal du være indstillet på indgåelse af en uddannelsesaftale om at gennemføre Brigademodulet på Føringskurset.

Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der kan indgå en uddannelsesaftale om gennemførelse af videreuddannelse, der kvalificerer til udnævnelse til M321 niveauet

Du har analytisk anlæg og taktisk indsigt i de logistiske enheders vilkår og standarder inden for brigadens doktrinære indsættelse. Det er således ønskeligt, at du har en baggrund som delingsfører, næstkommanderende eller chef for en enhed, som beskæftiger sig med taktisk logistik.

Det er et krav, at du kan begå dig på engelsk, både mundtligt og skriftligt, da 1. Brigades signaltjeneste og skriftlig produktudgivelser ofte anvender dette for at skabe vilkår for udenlandske enheders indsættelse i rammen af brigaden.

Slutteligt er det ønskeligt om du har erfaring med anvendelse af SITAWARE programmer i form af LC2IS og HTK.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af du kan består Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Stabschef, major Kasper Bie på TRR-1B-STCH@fiin.dk eller telefon 728 36 201.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du meget velkommen til at kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er torsdag den 28. maj 2019. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Trænregimentet gør opmærksom på, at følgende kaptajnstillinger ved regimentet også er i opslag med samme ansøgningsfrist:
- Chef/4TPKMP/1LOGBTN
- Chef/S7/2LOGBTN
- Chef/2HBUKMP/2LOGBTN
- Næstkommanderende/3VEDLKMP/3VEDLBTN
- Kontaktofficer/GSE
- Operationsofficer/OPS/LMPCC
- Chef/1MPKMP/MP
- Militærpolitiofficer/1MPKMP/MP
- Logistikofficer/Multinational Division North (Adazi, Letland)

Du opfordres til at se disse opslag og til også at sende ansøgning til de stillinger, der måtte have din interesse.

Om 1. Brigade
1. Brigade er hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar. Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling, en ISR-bataljon og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2000 soldater i de perioder vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.05.2019

Indrykningsdato

15.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent