Hæren 06

Operationsofficer ved S3/Staben/II JDR


Operationsofficer ved S3/Staben/II JDR

Kan du også bedst lide at angribe i tyngdeaksen? Har du viljen og evnerne til skabe værdi for bataljonens kompagnier i dagligdagen? Og har du modet til at føre en hel kampbataljon sammen med bataljonschefen på ’fremskudt’? Hvis du kan sige ja til alle tre, så er du helt sikkert en kandidat som Operationsofficer ved II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment (II/JDR).
Om os
II/JDR er udpeget til at være i NATO beredskab i hele 2021. Det betyder, at Hæren kigger på II/JDR, hvis Danmark har brug for at sende en slagkraftig panserinfanteribataljon til en af verdens brændpunkter. Derfor er vi i gang med at bygge en kampbataljon op, der om knap to år skal kunne løse kampopgaver i det fulde spektrum. Det giver prioritet som en del af 1. Brigades samlede opbygning.

Bataljonen består af en stab (hvor du kommer til at være), en uddannelsessektion (S7), et stabskompagni og tre infanterikompagnier.
Staben, hvor jeg er chef, består af en administrationssektion (S1), en efterretningssektion (S2), en logistiksektion (S4) og slutteligt en operationssektion (S3); bestående af to efterretningsofficerer. I hovedsagen har staben én overordnet funktion: At skabe rammerne og vilkårene for, at underafdelingerne kan løse deres opgaver. Det gælder i den daglige drift – men i særdeleshed også, når vi angriber ud over udgangslinjen. Som stabschef er loyalitet, arbejdsglæde og lysten til at gøre sig umage vigtigt for mig.

I de fleste stillingsopslag ville der her stå noget a la ”attraktiv arbejdsplads”, ”uformel omgangstone” og ”gensidig respekt”. Ved du hvad? Hvis du ringer eller skriver til KN Anders K. Kristensen (tlf. 4177 3372 el. JDR-2B-S20A), så vil han gerne give dig nogle perspektiver på II/JDR som arbejdsplads.
Om stillingen
Operationsofficeren ved II/JDR har i udgangspunktet to funktioner: En driftsfunktion i hverdagen og en operativ funktion i øvelses- og krigssammenhæng.

I den daglige driftsfunktion bidrager alle i staben til at understøtte underafdelingerne og den samlede opbygning af bataljonen. Det betyder, at dine opgaver i dagligdagen vil være meget varierende. Nogle konkrete opgaver i den daglige drift kan være at planlægge øvelser for bataljonen, gennemføre føringsuddannelse i staben og synkronisering af bataljonens aktiviteter, men i vis omfang også ad hoc opgaver, som du både får lov til at planlægge og udføre.

I krigsfunktionen er du som operationsofficer en afgørende del af den fremskudte kommandostation, og vil støtte bataljonschefens føring af bataljonen. Heri ligger også en mulighed for at indfase og påvirke Hærens nye føringskoncept.

Forventningerne på kort sigt er, at 2019 er et forholdsvist roligt år for staben, hvorimod 2020 forventes at blive væsentlig mere øvelsespræget frem mod beredskabsperioden. Her vil du skulle kunne deltage i både nationale og internationale aktiviteter.

Samlet set kræver stilingen en stor grad af selvstændighed. Der vil være mulighed for faglig fordybelse og udvikling, hvilket er nødvendigt, da din opgaveløsning på ’fremskudt’ kan få stor betydning for hele bataljonens indsættelse. I kombinationen af de daglige opgaver og opgaverne på ’fremskudt’ lover jeg, at du vil blive både udfordret og udviklet. Stillingen vil uden tvivl på sigt styrke din helhedsorientering, analytiske evner og din faglighed inden for operationer. Jeg tilbyder hertil fleksible arbejdstider samt tid til oplæring og rutinering.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Vigtigst af alt er dog, hvilke kompetencer, du bringer med ind i jobbet. Jeg forventer, at du:

• Har erfaring fra underafdelingsniveauet. Det behøver ikke at være et infanterikompagni, men det et vigtigt, at du forstår de mekanismer, der er mellem bataljonen og underafdelingerne. Både i dagligdagen og i krig.
• Har viljen og evnerne til at skabe værdi for underafdelingerne.
• Har modet og lysten til operationer.
• Har gode analytiske evner, tør tænke nyt og en god taktisk faglighed, som du kan bringe i spil.

Selvfølgelig er det en fordel, hvis du har erfaring i operationssporet. Men det er nemmere at lære bataljonsmanøvrer og processerne end at give dig analytiske evner, gåpåmod, evnen til at tænke nyt og grundlæggende taktisk forståelse for underafdelingen.
Jeg forventer dog, at du er interesseret i at dygtiggøre dig i alle dele af det taktiske spektrum.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Stillingen er med fast tjenested i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte næstkommanderende og stabschef, Christen Starnov, på telefon 2072 5756 eller via mail.: JDR-2B-STCH@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er 12. juni 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 25 med mulighed for en efterfølgende samtale i uge 26. Stillingen kan besættes fra 1. august 2019 og den endelige dato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Det anbefales at vedlægge CV, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet, der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder til dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og en støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter en Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sundhedstjeneste samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastan-satte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.06.2019

Indrykningsdato

15.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent