Flyvevåbnet 3

Administrationsassistent søges til Flyvevåbnets Administrative Fællesskab i Karup


Administrationsassistent i Flyvevåbnets Administrative Fællesskab i Karup

Er du stærk i personaleforvaltning, og sætter du en ære i hjælpsomhed og god service? så er det dig, vi mangler.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing (OSW), der er en nyoprettet Wing i Flyvevåbnet. Det Administrative Fællesskab har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets myndigheder, herunder forvaltning af alt fastansat personel samt elever.

Fællesskabet består af en central koordinationssektion og tre decentrale partnerelementer, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Karup og Skrydstrup.

Denne stilling er placeret ved Air Control Wing’s (ACW) Front Office, der er en del af partnerelementet på Flyvestation Karup, hvorfor opgaven består i at servicere Air Control Wing med administrativ støtte og HR-ydelser.

I Flyvevåbnets Administrative Fællesskab har vi med udgangspunkt i et godt samarbejde såvel internt som med samarbejdspartnere, fokus på at levere god service og kvalitative opgaveløsninger til Flyvevåbnets myndigheder.
Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for faglighed og forskellighed.
Om stillingen
Stillingen er slået bredt op, og kan derfor søges som M100 eller som assistent med en kontorfaglig baggrund.

De primære opgaver for stillingen vil være:

- Generel administration af personale, herunder vejledning på alle niveauer vedr. rejser og arbejdstid
- Administration af til- og afgang samt interne rokader
- Koordination af kontakt mellem Air Control Wing og Flyvevåbnets Administrative Fællesskab

Da elementet er nyoprettet, forventer vi, at du bidrager aktivt til optimering af elementets processer og til udviklingen af vores opgaveløsning med åbent sind og med fokus på altid at finde en løsning. Vi vægter samarbejde og vidensdeling højt, da det er afgørende for kvaliteten af de løsninger, vi leverer.
Om dig
Er du civil, ser vi gerne du har en kontoruddannelse, gerne inden for offentlig administration eller tilsvarende

Som militær forestiller vi os du er konstabel eller korporal, med en administrativ baggrund.

Fælles for alle funktionsniveauer ser vi gerne du,

- Har erfaring med personeladministration i en offentlig myndighed
- Er fortrolig med DeMars personalestyring og kender til gældende bestemmelser for arbejdstid og rejser

Du trives i et miljø, hvor faglighed, fleksibilitet og korte deadlines er en selvfølge. Derfor er det vigtigt, at du formår at samarbejde med og på alle niveauer. Du arbejder selvstændigt og udviser handlekraft og har sans for orden og detaljer. Du arbejder struktureret, og med overblik over en ofte afvekslende hverdag følger du dine opgaver til dørs.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst.

Er du civil vil den gældende organisationsaftale være for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Basislønnen for en assistent udgør 23.248,83 i aktuelt niveau. Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Hvis stillingen besættes med en militær, er stillingen på konstabel eller korporal niveau og på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for stampersonel.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militær er ansættelsen desuden betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for egnet uden begrænsninger til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder Kristian Helth Bertelsen på telefon 60 15 59 49 eller fungerende sektionschef Knud Lykou på telefon 72 84 48 93.
Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sheeba Krause på telefon 32 66 50 36.

Ansøgningsfristen er d. 29. maj 2019.
Vi forventer at afholde samtaler løbende med ønske om ansættelse pr. 1. juli 2019 eller hurtigst muligt.

Vi beder dig om at søge stillingen via ”Søg den ledige stilling” Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

29.05.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent