Vikar til Sygefravær og refusion


Vikar til Forsvarsministeriets Personalestyrelses Sygdom & Barselssektion

Er du god til at yde service og rådgivning? Er du samtidig stærk til at samarbejde og sætter du pris på systematik i dit arbejde? Har du en behagelig, venlig og imødekommende stemme og facon, når du tager telefonen?
Kan du nikke til ovenstående og er du samtidig fortrolig med IT og tal – så kunne du meget vel være vores nye medarbejder.
Om os
Sygdom & Barselssektionen er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og det centrale sted i Forsvaret, hvorfra al sygefraværsregistrering, dagpengerefusioner, barselsforvaltning, familiemæssig orlov samt opfølgning og håndtering af langvarigt sygefravær foregår.

Vi er ca. 25 medarbejdere på kontoret og vi arbejder i faglige fællesskaber, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Vi har selvstændige og udfordrende opgaver, men ingen har løst opgaven, før vi alle er færdige.
Om stillingen
Vi er i gang med et større udviklings- og digitaliseringsprojekt og har i den forbindelse, et midlertidigt behov for støtte til de daglige opgaver på kontoret. Der er således tale om en midlertidig stilling, som vi ønsker besat i tidsrummet 1. juli – 31. december 2019.

Vi har et call-center, hvor alle Forsvarets ca. 20.000 medarbejdere skal anmelde sygdom og raskmelding. Vi har en sygefraværspolitik i Forsvaret og i den forbindelse skal der tages omsorgssamtaler med medarbejderne. Det hjælper vi cheferne med at huske på, at de får gjort og vi støtter dem også i at få indhentet diverse lægelige attester. Efterfølgende skal det langvarige sygefravær anmeldes til kommunen og der skal søges om sygedagpengerefusioner. Vi har kontakt til stort set alle landets kommuner, fordi medarbejderne i Forsvaret er spredt over det ganske land.

Vi søger også om andre former for lønrefusioner; bl.a. i forbindelse med uddannelse og for alle Forsvarets ansatte i fleksjob. Vi følger naturligvis også op på, at pengene rent faktisk kommer ind i Forsvarets kasse.

En anden stor opgave hos os er barselsforvaltning. Det indebærer, at vi er i dialog med både medarbejdere og chefer om at få formaliseret barselsaftaler.
Der skal i den forbindelse også søges om barselsdagpenge ved Udbetaling Danmark samt ved barselsfonden.
Sygefraværs- og Barselskontoret er fysisk placeret i Hjørring – dog med et par enkelte fastholdelseskonsulenter i Karup. Det er til kontoret i Hjørring, at vi nu søger en kontormedarbejder.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en kontormæssig uddannelse og at du har nogen indsigt i sygedagpengelovgivningen eller i barselslovgivningen. Måske har du i et tidligere job prøvet at anmode om sygedagpengerefusioner hos kommunerne – så ved du lidt, hvad det handler om.

Det kan også være, at du har arbejdet med HR-opgaver mere generelt.
Du skal have et godt tag på arbejdet med IT og en rigtig god forståelse for systematisering i forbindelse med opgaveløsning. Du skal synes om, at være i dialog med mange mennesker hver dag - og i den forbindelse være indstillet på at yde god service og tilbyde en rådgivning, som netop efterspørges hos dig, fordi opgaven er centraliseret hos os.

I telefonen må du gerne med din stemme signalere, at du er venlig og imødekommende – og en sjov eller glad bemærkning på rette sted er jo kun med til at fremme det gode arbejdsmiljø.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til organisationsaftale for HK/Stat og Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-fællesoverenskomsten).
Basislønnen udgør 24.463,50 kr. pr. måned. Afhængig af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning..

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat også pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning:
Evt. uddybende spørgsmål om stillingen kan stilles til chefen for Sygdom & Barselssektionen, afdelingsleder Helle Jørgensen på telefon 72 81 94 01 eller via mail: fps-chsyba@mil.dk

Spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan rettes til HR-konsulent Sheeba Krause på telefon 32 66 50 36.

Ansøgningsfristen er d. 28.maj 2019 Samtaler forventes afholdt i Uge 23.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hjørring

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

28.05.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent