Almen sergent Hæren 1

Kompagnibefalingsmand til 1/I/Den Kongelige Livgarde - genopslag


Kompagnibefalingsmand til 1/I/Den Kongelige Livgarde - genopslag

Er ledelse, rådgivning og udvikling af andre noget for dig? Så er det måske dig, som vi søger som kompagnibefalingsmand.
Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

Kompagniet har som organisation, stor udsendelseserfaring og har senest været udsendt samlet på ISAF 4, 10 og 15. Der ud over har kompagniet i perioden februar 2016 til august 2016 stillet store dele af træningsbidraget samt sikringsstyrke til Operation Inherent Resolve Hold 3.

1. Kompagni er som første enhed i Hæren, organiseret som et ”rent” IKK kompagni ligesom kompagniet har været de første til at implementere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK).

Kompagniet går en spændende tid i møde, hvor vi efter en kort periode, indsat i rammen af NATOPS, forbereder at tage af sted som en del af Enhanced Forward Presence (eFP), i Estland pr. januar 2020.

For yderligere information henvises til uddannelsesdirektiv, AKOS mv. på 1/I/LG hjemmeside på fiin.
Om stillingen
Du skal som kompagnibefalingsmand være en naturlig del af ledelsen og kunne indgå i et Command team sammen med kompagnichefen.

Din rolle i Command teamet vil være at;
- Rådgive og vejlede kompagnichefen målrettet og loyalt ud fra egen viden og erfaring på områder, der har indflydelse på, at kompagniet kan løse sine opgaver.
- Objektivt og rettidigt udfordre processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe beslutninger på.
- Loyalt kommunikerer kompagnichefens ledelsesbudskaber til kompagniets personel med fokus på kompagniets befalingsmænd og soldater.
- Være kompagnichefens garant for enhedernes disciplin, uddannelsesmæssige niveau og taktiske formåen på enkeltmands- og gruppeniveau, ud fra egen viden og erfaring fra tjeneste i geleddet.
- Være kompagnichefens forlængede arm, som vejleder/fører kontrol med kompagniets befalingsmænds førervirke og mandskabsbehandling, samt soldaternes personlige fremtræden og feltmæssige optræden.
- Mentorer og udvikle befalingsmænd i kompagniet.
- Indgår i Bataljonsbefallingsmandens Command Team netværk.

Som delingsfører for kommandodelingen, skal du kunne uddanne og fører delingen både i felten og under garnisonsforhold. Du skal være fremadsynet, økonomiserer kræfterne og skabe rammerne for, at din deling kan understøtte kompagniets virke under alle forhold.

I den nye struktur er der oprettet et administrativt element ved regimentet. Elementet vil, sammen med kompagniets midlertidige kommandokontor, varetage alle administrative opgaver i kompagniet. Du vil som kompagnibefalingsmand alene have ansvaret for personeldelen ift. kompagniets styrkelister – i garnison, såvel som krig. Du vil ydermere tilsikre den strategiske røde tråd overholdes for kompagniets befalingsmænd og konstabler – dette i tæt samarbejde med kompagnichefen og bataljonsbefalingsmanden.
Om dig
Du er en seniorsergent med en baggrund inden for operation eller efterretning.
Såfremt du er oversergent med stort udviklingspotentiale og er erklæret klar til at gennemføre videreuddannelsestrin 2 for mellemledere (VUT-II/ML) skal du underskrive en uddannelsesaftale med henblik på videreuddannelsestrin 2 for mellemledere (VUT-II/ML).

Du er klar til en hverdag der er præget af dynamik og fokus på opgaven.

Du har lyst til og flair for ledelse af mennesker.

Du har en synlig ledelsesstil, og er god til at delegere og inddrage dine medarbejderes viden og kompetencer i opgaveløsningen.

Du forstår betydningen af at motivere og udvikle andre.

Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.

Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.

Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra tidligere tjeneste indenfor uddannelses- eller den operative søjle, ligesom det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.

For kompagniet er lederprofilen vigtigere end de faglige kvalifikationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kompagnichef Tommy Sylvest på 2555 1371 eller Bataljonsbefalingsmand Henrik Madsen 4138 5142.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt snarligst herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019, eller snarest muligt.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag via linket.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent