Datafagtekniker eller IT-supporter ved Air Control Wing på Flyvestation Karup


Datafagtekniker eller IT-supporter ved Air Control Wing på Flyvestation Karup

Er du uddannet IT-supporter eller datafagtekniker kan vi tilbyde dig en stilling ved Air Control Wing på Flyvestation Karup. Stillingen indeholder spændende udfordringer indenfor opstilling, konfigurering, og vedligeholdelse af operative IT-systemer. Inklusive underliggende Windows og Unix styresystemer, hardware og netværk i en militær kontekst.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Enheden stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er enhedens vigtigste ressource.

ACW Logistics Maintenance Karup er et element under Logistics Group i Air Control Wing, som har fokus på det faste operative udstyr i Karup og den deployerebare kapacitet (Mobile Air Control Center), der er en modulopbygget kapacitet der kan integreres i allierede enheders netværksbaserede systemer.

Som enhed ønsker vi at profilere os som en respekteret, top motiveret, professionel og altid indsatsberedt enhed, fuldt i overensstemmelse med vores pålagte beredskab.
Om stillingen
Som ansat i stillingen ved ACW Logistics Maintenance Karup (LMK), vil du indgå i et team bestående af fem konstabler, en sergent og en oversergent som tilsammen udgør ACW LMK Data. LMK Data står for daglig drift, fejlsøgning, reparation og vedligeholdelse af enhedens brede vifte af IT-udstyr, som er fundamentalt for gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Din dagligdag vil berøre Windows- og Unix (Solaris)-styresystemer og Cisco netværksudstyr.

Hertil kommer en række opgavespecifikke applikationer, primært NATO-software (MASE, CSI og ICC), som udgør kernen i vores våbensystem. Du vil få relevant uddannelse i vores udstyr og systemer.

Du vil opleve en alsidig hverdag i et livligt og humoristisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, indenfor enhedens mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag.

Desuden skal det nævnes, at hvis du er IT-supporter ved ansættelsen, vil du få mulighed for at videreuddanne dig til datafagtekniker igennem et EUV-forløb.

For at skærpe enhedens indsatsparathed deltager vi i inden- og udenlandske øvelser.

Du kan endvidere forvente som en naturlig del af tjenesten, at skulle vedligeholde dine grundlæggende militære færdigheder og fysiske form.
Om dig
Vi lægger stor vægt på at du kan arbejde selvstændigt, og når opgaven er stillet, af egen drift får den udført. Du skal indgå som holdspiller i teamet, hvor samarbejde, kommunikation og gode sociale færdigheder ligeledes er vigtige egenskaber.

Vi forventer af dig, at du engagerer dig i arbejdet, og gennem en positiv tilgang og kvalitet i dit arbejde, udviser en høj faglig stolthed.

Du skal serviceminded kunne arbejde mod Air Control Wing og Data Teams mål indenfor opstillede rammer, men også være i stand til at tænke kreativt, se nye muligheder og bidrage til, at vi effektivt og kontinuerligt forbedrer os.

Du skal være indstillet på, at der vil forekomme øvelsesvirksomhed såvel som kursusvirksomhed i udlandet af kortere eller længere varighed for at vedligeholde og opkvalificerer dine militære og IT faglige kvalifikationer og kompetencer.

Det forventes at:
- Du har svendebrev som IT-supporter, datafagtekniker eller elektronikfagtekniker med interesse for IT.
- Du har gennemført værnepligten, eller er indstillet på, og i stand til at gennemføre den.
- Du har kørekort til kategori B.
- Du kan honorere Forsvarets fysiske og helbredsmæssige krav.
- Du kan sikkerhedsgodkendes
Det er ønskeligt at:
- Du har erfaring med Unix eller Linux som operativsystem.
- Du har kørekort til kategori C+E
- Truckcertifikat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ACW LMK DATA Leder Flemming Munk Jensen på mail: acw-lmkd-001@mil.dk eller telefon 72 84 55 53. Du kan også kontakte ACW LMK, fungerende elementleder Michael Lunding Sommer på mail: acw-lmk-004@mil.dk eller telefon 72 84 55 51

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR- konsulent/ seniorsergent Kjeld Hildebrandt Hansen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: fps-ba-bs249@mil.dk

Ansøgningsfrist: 16. juni 2019.

Jobsamtaler gennemføres i uge 26.

Ansættelse: 1. august 2019.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund.
Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.06.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent