Almen sergent Hæren 1

Kompetent uddannelsesbefalingsmand søges til Operations- og Uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland


Kompetent uddannelsesbefalingsmand søges til Operations- og Uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland

Er du stærk til at samarbejde, er du god til IT og teknik, og brænder du for at deltage i uddannelse og operationer sammen med frivillige hjemmeværnssoldater? Så er du måske netop den seniorsergent vi står og mangler.
Om os
Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland (HDSEJ) har vi til opgave at opstille, uddanne og indsætte Hjemmeværnskapaciteter. Vores fokus er nationale operationer, og afgivelser til sektoransvarlige myndigheder, men vi bidrager også til internationale opgaveløsninger.

HDSEJ har 13 underafdelinger fordelt over hele Sydøstjyllands politikreds, og en velfungerende frivillig stab bestående af frivilligt såvel som ansat personel samt personel af reserven.

Vi beskæftiger pt. 13 kompetente og velkvalificerede fastansatte medarbejdere - militære såvel som civile – der sætter en ære i at yde en god og relevant service til de frivillige hjemmeværnssoldater i vores område.

I operations- og uddannelsesafdelingen løser vi operative, uddannelses- og planlægningsmæssige opgaver i et fleksibelt miljø, under en uformel tone og med fokus på work/life balance.
Om stillingen
Du skal indgå i et team på fem personer bestående af tre officerer og to stregbefalingsmænd. Vi forventer, at du løser opgaver fortrinsvis inden for områderne uddannelse og operationer.

Dine opgaver består primært af, at tilrettelægge og gennemføre uddannelse af frivillige hjemmeværnssoldater på forskellige uddannelser og på forskellige niveauer.

Du deltager i distriktets uddannelse og øvelser/indsættelser som instruktør eller som deltager og du fungerer som operations- og uddannelsesbefalingsmand i distriktets stab.

Du fungerer som sagsbehandler for Beredskabsstyrken herunder planlægge og gennemføre certificeringsøvelser.

Du er distriktets sagsbehandler på skydning herunder våbenuddannelse og planlægning af skydeperiode.

Du er ansvarlig for bestilling og koordinering af øvelsesterræn og skydebaner/terræn ønsker for alle distriktets UAFD.

Du er ansvarlig for distriktets vagtordning blandt andet omfattende opdatering af direktiv, udfærdigelse af vagtroste m.v.

Du er sagsbehandler på distriktets hundetjeneste, og du deltager i registrering og sparring omkring de frivilliges kvalifikationer i samarbejde med de administrative årsværk.
Endelig indgår du i vagthavendeordningen ved distriktet, hvor du vil have tilkaldevagt ca. hver sjette uge.

Tjenestetiden er fleksibel. Du skal dog påregne perioder med en del aften- og weekendarbejde.
Om dig
Du er seniorsergent med en bred erfaring som mellemleder i Forsvaret, du har kompetencer indenfor planlægning og erfaring med gennemførelse af større uddannelsesaktiviteter, samt en vis operativ indsigt. Alternativt er du erfaren oversergent, vurderet egnet til VUT-2.

Det er ønskeligt, at du har kendskab til Hjemmeværnet. En eventuel infanteribaggrund vil være en fordel men ikke et krav.

Du er god til at kommunikere og kan samarbejde på tværs af en frivillig organisation med mennesker med forskellig baggrund, herunder skabe og vedligeholde gode relationer til andre mennesker. Du er typen som ser muligheder frem for begrænsninger.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af en stor faglighed i din opgaveløsning, og at du kan arbejde både selvstændigt, og som del af et team.

Det er ønskeligt hvis du er uddannet køreinstruktør, hjul og gerne i køretekniske forhold, samt har gennemført FSU 160.

Du har kendskab til Forsvarets administrative systemer SAP/Demars, eMTEP og KESDH, og kan arbejde med dem på sagsbehandler niveau.
Som sagsbehandler i operations- og uddannelsessektionen er din vigtigste opgave at levere støtte til de frivillige, hvorfor du skal kunne udvise forståelse for de frivilliges arbejdsbetingelser.

Vi forventer, at du arbejder struktureret og med høj faglighed samt, at du kan bevare overblikket selv i en hektisk hverdag. Opgaverne i sektionen udvikler sig til stadighed, og vi forventer, at du er fleksibel, innovativ og rettidig. Selvstændighed og initiativ forventes ligeledes i jobbet. Ledelsesstilen er frihed under ansvar og rettidig omhu.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i vejle

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte OL Kim D. Poulsen tlf.:20 60 85 34 eller PL Anders Nielsen tlf.: 41 74 68 57.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. juni 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 23/2019.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


OM HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT SYDØSTJYLLAND
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland er en ansvar 4 myndighed under Landsdelsregion Vest. Distriktet er placeret i Vejle. Distriktet indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest. Landsdelsregion Vest er en selvstændig operativ niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Regionen har fokus på nationale operationer og Regionens geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret, samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Øst (Sjælland), Værnsfælles Forsvarskommando og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale opgaver. I de senere år har Hærhjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Afghanistan og Kosovo.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent