Missionplanner

Sagsbehandler (Chefsergent) ved S7 Værnsfælles Infrastrukturtjeneste ved 3 CBRN- & Konstruktionsbataljon


Sagsbehandler (Chefsergent) ved S7 Værnsfælles Infrastrukturtjeneste ved 3 CBRN- & Konstruktionsbataljon

Er du god til at samarbejde, kan du arbejde selvstændigt og samtidigt have mange bolde i luften?
Er du specialisten med viden og erfaring inden for primært maskiner, sprængning, konstruktioner og uddannelse i forsvaret?
Er du handlekraftig, tolerant, udadvendt og ansvarsbevidst?
Tager du uopfordret opgaver inden for dit primære stillingsområde og er god til hurtigt at sætte dig ind i opdukkende opgaver, samtidigt med at du evner selv at prioritere opgaver og strukturere din arbejdsdag?
Har du et godt kendskab til Forsvarets organisation og har erfaring fra internationale operationer?
Er du god til at formidle budskaber og ideer på en klar og inspirerende måde, både i skrift og i tale?
Kan du svare ja til dette, så er du måske vores nye sagsbehandler ved S7 Værnsfælles Infrastrukturtjeneste ved 3 CBRN-& Konstruktionsbataljon, Ingeniørregimentet.
Om os
Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling og accept af den enkeltes faglige og personlige ønsker.

S7 Værnsfælles Infrastrukturtjeneste er en erfaringsindsamlende organisation, der håndterer fagområderne sprængningstjeneste, konstruktions- og infrastrukturtjeneste og beskyttelse, herunder et stort områder med entreprenørmaskiner.
I disse fagområder støtter vi FMI.
Om stillingen
Dine primære opgaver består i selvstændig sagsbehandling af sager med teknisk- og uddannelsesmæssig karakter, med vægten inden for maskiner, sprængningstjeneste, konstruktioner og beskyttelse (bl.a. feltbefæstning). Desuden skal du deltage i godkendelse af sprængpladser og medvirke til udvikling af koncepter, reglementer og kommende planer for materielanskaffelser inden for dine sagsområder.

Du har ansvar for løbende koordination, og oplæg til prioritering, af materielanskaffelser inden for dit sagsområde, i nært samarbejde med kollegaer i fagcentret, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).
Du indgår også efter direktiv i forskellige fagrelaterede interne- og eksterne arbejdsgrupper på vegne af Ingeniørregimentet.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Du har et solidt kendskab til Forsvaret, og særdeles til Ingeniørtropperne. Du har desuden erfaring fra international tjeneste, gerne med relation til konstruktionstjeneste.
Du har erfaring med sagsbehandling ved NIV III eller tilsvarende, og gerne relateret til materielanskaffelser eller logistik. Samtidig har du gode engelskkundskaber, særligt mundtligt men også evnen til at læse teknisk engelsk.

Du har formodentlig en håndværks- eller anden byggeteknisk baggrund, men det er ikke et ubetinget krav.
Dokumenteret god teknisk forståelse er en væsentlig forudsætning for jobbet, herunder at du kan ”regne med formler”, og kan undervise nye instruktører i teknisk tunge emner.

Som person har du en positiv tilgang til dagligdagen, du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere at have flere bolde i luften på en gang. Du er god til at formidle budskaber og ideer på en klar og inspirerende måde, både i skrift og i tale.
Du har initiativ, er enagageret og vil gerne have afsluttet opgaverne. Men har samtidig tålmodighed til at tilpasse arbejdstempo til en større organisation og projektgruppes tidsplan.

Du er en god repræsentant og ambassadør for din arbejdsplads, enhed og fagområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Kim Poulsen, mailadresse; IGR-3B-S71A@mil.dk, tlf. 72 82 53 51.
Alternativt kan du kontakte kaptajn Sune Salicath; IGR-3B-S71B@mil.dk, tlf. 72 82 53 52.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, fps-ba-bs243@mil.dk eller på telefon: 72 81 91 63
Ansøgningsfrist er fredag d. 27. maj 2019. Samtaler forventes afholdt d. 3. og 4. juni i Skive. Vi skal bede dig om at vedhæfte alle relevante dokumenter i ansøgningen.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

27.05.2019

Indrykningsdato

14.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent