Almen sergent Hæren 1

Staff officer Training & Exercise branch (G7) MND N


Staff officer Training & Exercise branch (G7) MND N

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder med øvelsesplanlægning på troppeenhedsniveau, herunder øvelser for enhanced Forward Presence battaljoner i Estland og Letland og affilierede brigadestabe i et multinationalt miljø?
Multinational Division North (MND N) opbygger en del af sit hovedkvarter i dels Karup/Slagelse i Danmark, dels i Adazi i Letland, og du vil blive en del af Exercise Planning Team I (G7) i fredstid og indgå i Training & Assessment branch i Letland under krise og konflikt.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi uden for Riga, Letland og i Karup, Danmark, indtil 2021, hvor denne del af hovedkvarteret flyttes til Slagelse.

MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning for indsættelse af og koordination af hærstyrker. MND vil i tilfælde af krise og konflikt føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum, herunder en dansk brigade, i operationsområdet.
MND N hovedopgave er i fredstid at understøtte NATO’s afskrækkelsesprofil og forberede operativ indsættelse som en del af NATO og nationernes forsvarsplanlægning. Divisionen skal forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur, og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Endvidere forestår MND N uddannelsen af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen oprettes indledningsvis i MND N vestlige hovedkvarter i Karup/Slagelse med mulighed for senere udstationering til hovedkvarterets østlige del i Adazi i Letland. Du vil indgå i G7 i fredstid og den daglige tjeneste, men vil have en anden designeringsfunktion i kriseopstillingen, afhængig af dine forudsætninger.

I fredstid er du en væsentlig spiller i at sikre divisionens planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af Knight serien. Som en integreret del heraf gennemføres endvidere øvelser for de udsendte enhanced Forward Presence battaljoner i Estland og Letland, hvilket sker i tæt koordination med de udpegede Host Nation Brigader og respektive Joint Headquarters.

Du indgår i fredstid i Exercise Planning Team I, som er et multinationalt team bestående af i alt fem medarbejdere. Teamet virker som Officer with Primary Responsibility på Knight serien og de relaterede enhanced Forward Presence battaljoner. Teamet er overfor commander MND N ansvarlig for planlægning og gennemførelse af tildelte øvelser. Dette arbejde kræver gode koordinations evner, stor gennemslagskraft og evnen til at tale til større forsamlinger på divisionens arbejdssprog; engelsk. Dertil kommer evnen til at have mange samtidige bolde i luften.

Som stabsofficer indgår du i divisionens Training & Assessment branch i felthovedkvarteret i krise og krig. Training & Assessment branch vil være på et kontinuerligt højt beredskab.

Der skal påregnes ca. tre til fire ugers øvelse om året samt yderligere fire - seks ugers anden aktivitet som ikke foregår i Karup. Du vil derfor i perioder optjene merarbejde, som enten kan afvikles ved afspadsering eller udbetaling.

Afhængig af dig og dine personlige ambitioner, er der mulighed for forskellige tilbud for kompetenceudvikling, herunder mulighed for at læse eksempelvis Master i Militære Studier (MMS) eller en ækvivalerende civil master.

Tjenesten vil være mangfoldig og afvekslende. Den omfatter bl.a. operativ planlægning, deltagelse i stabens interne stabsrutinering, træning af brigader samt daglig drift. Du vil selv kunne påvirke mulighederne for fortsat kompetenceudvikling indenfor specialet, gennem uddannelser og kurser, men også ved eksterne og foresatte myndigheder.
Om dig
Du er kaptajn og har gerne gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende fra Hæren. Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du har været stabsofficer på enten bataljons- eller brigadeniveau.
Du har erfaring fra planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af øvelser, herunder eventuelt også i henhold til BI-SC 75-003; NATO Collective Training & Exercise Directive.

Du besidder gode samarbejdsevner, er analytisk, selvstændig, struktureret og initiativrig, samt vant til at arbejde i et dynamisk miljø både nationalt og internationalt. Du er god til at udarbejde beslutningsnotater, planlægge langsigtet og kommunikere i skrift og tale på tværs af grader og værn.

Det vil være en fordel hvis du tidligere har arbejdet i en operativ stab på troppeenhedsniveauet, og herigennem opnået kendskab til arbejdsgangene og omgangstonen i operative stabe.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Stillingen er med fast tjenestested enten i Viborg eller Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chefen for G7 oberstløjtnant Axel Beck på telefon +45 72831130 eller mobil +45 40740730.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfrist er 28. maj 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt og gerne allerede fra den 1. juli 2019, den endelige dato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Det anbefales at vedlægge CV, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle felthærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.
MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.05.2019

Indrykningsdato

13.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent