Almen sergent Hæren 1

Kompagnichef for HRU kompagni Den Kongelige Livgarde


Kompagnichef for HRU kompagni, Den Kongelige Livgarde

Kan og vil du stå i spidsen for dit eget kompagni, som fører og leder. Er du en rollemodel som soldat og officer både i felten, på garnisonen og indsat på vagt omkring H.M. Dronningen. Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
I Panserinfanteribataljon er den stående bataljon ved Den Kongelige Livgarde.
Bataljonens organisatoriske enheder består af et panserinfanterikompagni, to mekaniserede infanterikompagnier og et stabskompagni.

Uddannelse af soldater og det operative virke er en del af vores DNA som soldater i I/LG.

HRU Kompagniets primære opgave er at planlægge, tilrettelægge og gennemføre Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt føringsuddannelse for kompagniets faste kadre bestående af officerer og befalingsmænd. Der påbegyndes aktuelt HRU d. 1. juni og d. 1. december hvert år, fra april 2019 gennemføres tre årlige HRU hold forventet af delingsværdi.

Kompagniet er en kadreenhed og består til dagligt af ca. 20 faste stillinger af alle grader mellem konstabel og kaptajn. Kadren er meget professionel og særdeles kompetencestærk.

Kadren overføres pr. 1. december 2019 til II/Den Kongelige Livgarde.
Om stillingen
Du skal som chef stå i spidsen og sikre, at dit kompagni uddanner dygtige infanterister, som efter afsluttet HRU kan glide ubesværet ind i en Stående Reaktionsstyrkeenhed. Du skal samtidig vedligeholde og udvikle føringskompetencen i din faste kadre således, at du og dine førere til enhver tid kan virke som manøvreenhed i rammen af panserinfanteribataljonen. Du skal også vedligeholde og udvikle din faste kadre således, at alle relevante kompetencer er til stede i kompagniet.

Det travle uddannelsesprogram, hvor der uddannes tre hold om året, stiller krav til at du kan prioritere din tid. Du skal generelt påregne en meget varieret og krævende tjeneste med en del dage væk fra hjemmet i kraft af ”lange dage”, skydeperioder og øvelsesaktivitet.
Dine primære samarbejdspartnere vil være bataljonschefen, bataljonsstaben, kompagniets næstkommanderende, delingsførere og øvrigt nøglepersonel.

Som officer ved Den Kongelige Livgarde, skal man indgå i vagttjenesten omkring Hendes Majestæt Dronningen, efter man har bestået uddannelsen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin 1 (VUT-I/L) eller videreuddannelseskursus Bataljon (VUK (BTN)) samt har forrettet tjeneste i internationale operationer.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra tidligere stillinger som delingsfører infanterideling og næstkommanderende infanterikompagni.

Som kompagnichef i I/Den Kongelige Livgarde (1. Brigade) er du en afgørende figur og rollemodel i såvel et traditionsrigt regiment som i en operativ brigade. Det tillægges derfor stor vægt, at du varetager såvel den blå vagttjeneste som den grønne felttjeneste med lige stor glæde, faglig dybde og professionalisme.

Det forventes, at din chefgerning kendetegnes ved en høj grad af initiativ, analytisk tænkning, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejde og udvikling af dine officerer og befalingsmænd. Dertil er du ærlig og punktlig, og dine militære holdninger og fremtræden er uangribelige.

De tre væsentligste FOKUS kompetencer i din stilling er: Udvikling af andre, planlægning og styring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos bataljonschef oberstløjtnant Henrik Hvilsom på tlf.: 25 55 13 79. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 26. maj 2019, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.05.2019

Indrykningsdato

13.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent