Almen sergent Hæren 1

Uddannelsesbefalingsmand og sagsbehandler til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vest-sjælland


Uddannelsesbefalingsmand og sagsbehandler til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland

Vil du have en hverdag der giver mening, og bidrage til uddannelsen af frivillige hjemmeværnssoldater? Så er du måske vores kommende uddannelsesbefalingsmand.
Om os
Distriktet består af en operations- og uddannelsessektion og en logistiksektion. Vi er en operativ national enhed, der er en del af det nationale beredskab, og distriktets område er sammenfaldende med Midt- og Vestsjællands politikreds. Der er 13 fastansatte i distriktet, hvoraf 8 er militært ansatte.

Distriktet kan bedst sammenlignes med en bataljonstab i hærregi og vi har 14 hjemmeværnskompagnier spredt over distriktets område.

Hverdagen i distriktet er præget af en fri og uformel omgangstone, et stærkt sammenhold og der er stor vægt på balancen mellem fritid og arbejdet - og der er sjældent to dage, der er ens.

Operations og uddannelsessektionen består af fem militært ansatte: En chef, en informations- og efterretningsofficer, en uddannelses- og operationsofficer og to uddannelsesbefalingsmænd (en SSG og en OS (dig)).

Operations- og uddannelsessektionens primære opgave er kontakten til, og facilitering af uddannelse for distriktets kompagnier. Derudover indgår sektionen i distriktets operative stab.
Om stillingen
I dit daglige virke bliver du primær kontaktperson for tre til fire af distriktets i alt 14 kompagnier. I den forbindelse skal du arbejde sammen med kompagniledelsen og støtte dem i planlægningen og gennemførslen af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, så de opnår deres opstillede mål.

Din rolle vil bl.a. være rådgivning, vejledning og coaching. Udover sparring med, og vejledning af kompagniledelserne, består opgaverne også i, at koordinere materiel og faciliteter til kompagniernes uddannelse samt at være bindeled til den faste struktur.

Det forventes, at du ind i mellem er fysisk tilstede ved kompagnierne for at hjælpe, vejlede og få indblik i de udfordringer kompagnierne har. Det foregår primært som aften- og weekendtjeneste. Hvordan det skal planlægges vil i høj grad være op til dig selv.

Du vil skulle fungere som (ledende) faglærer ved distriktet på områder som ex. førstehjælp, skydning eller lignende. Hvilke områder vil i høj grad afhænge af dine ønsker og kompetencer.

Du vil også komme til at indgå i distriktets vagtroste i syv dage af gangen og blive en del af den lokale beredskabsstab, der træder sammen ved ex. storm- og sne varsler, forhøjet vandstand eller andre begivenheder, der kræver en koordineret civil/militær indsats i politikredsen.

Som du kan læse, vil du have mange selvstændige opgaver, en høj grad af beslutningskompetence og en høj grad af selvbestemmelse i hverdagen. Derfor er det overordnede princip i sektionen ”frihed under ansvar”.
Om dig
Du er udnævnt oversergent, alternativt har du afsluttet VUT-I/ML og er klar til udnævnelse. Det vil være ønskeligt, men ikke et krav, at du har erfaring som fører og uddanner fra Hæren eller Hærhjemmeværnet.

Det vil også være en fordel, men ikke et krav, hvis du kan leve op til et eller flere af de nedenstående punkter:
- Du har kendskab til eller erfaring med ledelse i frivillige organisationer.
- Du har gode kommunikative evner og ’social skills’.
- Du kan, og er villig til at, møde de frivillige i øjenhøjde.
- Du har en pragmatisk tilgang til problemløsning.
- Du har fungeret som NK/DEL i Hæren.
- Du har erfaring med selvstændig uddannelsesplanlægning.
- Du befinder dig godt i instruktørrollen.
- Du har erfaring med IT funktioner som eMtep og DeMars.

Det tager tid, at lære organisationen at kende, så vi forventer, at du er i stillingen i minimum to år og gerne længere.

Du er fleksibel med dine arbejdstider, idet der vil være aften- og weekendtjeneste i forbindelse med møder, tilsyn, øvelser og andre aktiviteter.

Du har en godkendt og registreret træningstilstandsprøve.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Roskilde.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for operations- og uddannelsessektionen, kaptajn Henrik Uhrbrand, på tlf. 41 73 28 06.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 31. maj 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 23-25/2019.

Stillingen er til besættelse 1. august 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsidstrikt Midt- og Vestsjælland

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.05.2019

Indrykningsdato

13.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent