Hæren 06

Mekaniker ved 1. Panserinfanterikompagni Den Kongelige Livgarde - genopslag


Mekaniker ved 1. Panserinfanterikompagni Den Kongelige Livgarde - genopslag

Her er muligheden for at udleve dine ambitioner om at prøve din faglige uddannelse som lastvognsmekaniker af i et operativt miljø, og arbejde med nogle af de største motorer i Danmark?

Om os
1. Kompagni ved I/Den Kongelige Livgarde er hærens fløjkompagni og har en lang og stolt historie bag sig. Vi er et af i alt tre panserinfanterikompagnier, som indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrke.

Vi er kendetegnet ved en behagelig og fri omgangstone, men en meget professionel og ærekær tilgang vores virke. Vi ved at ingen er bedre end deres seneste præstation og vi bestræber os altid på at levere det bedste.

1. Kompagni er som første enhed i hæren, organiseret som et ”rent” IKK kompagni ligesom kompagniet har været de første til at implementere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk (HTK).

Kompagniet går en spændende tid i møde, hvor vi forbereder at tage af sted som en del af Enhanced Forward Presence (eFP), i Estland pr. januar 2020.
Om stillingen
Kompagniets vedligeholdelsessektion er organiseret med, en oversergent som sektionsfører, en sergent som mekaniker og 4 overkonstabler/konstabler ligeledes som mekanikere, hvor der udover hhv. elektro- og våben- er 2 motormekanikere

Dine væsentligste opgaver som motormekaniker er:
Vedligeholdelse og reparationer af kompagniets køretøjer, det primære funktionskøretøj i kompagniet er Infanterikampkøretøj CV9035.

Derudover forebyggende og opsøgende arbejde ved soldaterne i kompagniet - dette i form af deltagelse på øvelser, og under brugervedligeholdelse. Alle mand i kompagniet er først og fremmest infanterister – hvorfor du også skal forvente at deltage i kompagniets kampuddannelse – når tiden tillader det.

Du vil til dagligt arbejde tæt sammen med gruppeføreren i vedligeholdelsessektionen. Du vil efter behov også skulle assistere andre i sektionen – så flair for køretøjer vil være en klar fordel. Kompagniets garage- og værkstedsområde ligger ikke i umiddelbar nærhed af kontorbygningerne og resten af kompagniets garager, hvorfor du aktivt skal bidrage til god kommunikation og kontakt.

Du skal selvstændigt og med forudseenhed levere vedligeholdelse og løsninger af høj kvalitet, så du herigennem bidrager til sektionens samlede opgaveløsning.
Om dig
Du har en uddannelse som lastvognsmekaniker.
Det er ønskeligt, at du har erhvervet kørekort kategori B, C, og CE, erfaring med pansret mandskabsvogn (PMV) M113 G3, samt uddannet i taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.

Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i, at udføre reparationer og eftersyn af høj kvalitet. Som mekaniker ved du, at det er vanskeligt at vide, hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det stort set altid haster, at få defekt materiel tilbage til soldaten hurtigst muligt – så fleksibilitet i din tankegang og din indstilling til service, er et afgørende parameter for at få succes i jobbet.

Du skal gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personel Styrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Tommy Sylvest på telefon: 25 55 13 71 eller mail: LG-1B-100A@MIL.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. juni 2019 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2019 eller snarest muligt.

Ansøgningen og svendebrev/uddannelsesbevis sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Allerød

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

02.06.2019

Indrykningsdato

13.05.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent